Neyyattha-dhamma

Nauka, której znacznie jest ukryte lub do wywnioskowania w odróżnieniu od nauki, której znaczenie jest odsłonięte lub jawne (nītattha-dhamma). W A. I, 60 (PTS) jest powiedziane: "Kto określa Suttę o ukrytym znaczniu jako Suttę o jawnym znaczniu (i odwrotnie), taka osoba wygłasza fałszywe stwierdzenie na temat Błogosławionego." Patrz paramattha.

POWRÓT