Nekkhamma

Wolność od zmysłowego pożądania, wyrzeczenie się. Chociaż najwyraźniej pochodzi od nir + √kram, udawać się (w bezdomny stan mnisi), w tekstach Pāl.i termin ten jest stosowany jak gdyby pochodził od kāma, czyli pożądanie i jest zawsze jego przeciwieństwem.

Jest jedną z Doskonałości (patrz pāramī). Nekkhamma san.kappa, czyli myśl wolna od pożądania lub myśl o wyrzeczeniu jest jednym z trzech rodzajów Właściwej Myśli (sammā-sa.kappa), czyli drugim ogniwem Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki (patrz magga, 2), jego antynonimem jest kāmasan.kappa, czyli pełna pożądania myśl.

POWRÓT