N'eva-sekha-n'āsekha

Ani podczas Treningu ani Ponad Treningiem, czyli ani uczeń ani mistrz. Tak nazywana jest zwykła osoba (puthujjana), ponieważ ani nie podąża za pomocą potrójnego treningu (sikkhā) w moralności, dyscyplinie umysłu i mądrości na poziomie trzech ścieżek Świętości, ani nie zakończył treningu jako Arahat. Patrz sekha (Załącznik).

POWRÓT