Tytuł: Uważność oddychania

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

MN.118

Ānāpānasati Sutta

Uważność oddychania

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie: Agrios | Jagodziński | Siristru


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi we Wschodnim Parku w Pałacu Matki Migary razem z wieloma bardzo dobrze znanymi starszymi mnichami – Czcigodnym Sariputtą, czcigodnym Maha Moggallaną, czcigodnym Maha Kassapą, czcigodnym Maha Kaccaną, czcigodnym Maha Kotthitą, czcigodnym Maha Kapiną, czcigodnym Cundą, czcigodnym Anuruddhą, czcigodnym Revatą, czcigodnym Anandą i innymi bardzo dobrze znanymi mnichami.

2. Przy tej okazji starsi mnisi uczyli i instruowali nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali dziesięciu nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali dwudziestu nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali trzydziestu nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali czterdziestu nowych mnichów. I nowi mnisi osiągali sukcesyjne etapy wyższej dystynkcji.

3. Przy tej okazji w Upostha piętnastego przy pełni księżyca, w czasie ceremonii Pavarana, Zrealizowany siedział na otwartej przestrzeni otoczony przez Zgromadzenie mnichów. Wtedy zmierzywszy wzrokiem milczące Zgromadzenie mnichów, odezwał się do nich tak:

4. "Mnisi, jestem zadowolony z tego progresu. Także wzbudźcie jeszcze większą energię, by osiągnąć nieosiągnięte, by zdobyć niezdobyte, by zrealizować niezrealizowane. Będę czekał tutaj w Savatthi na pełnię księżyca Komudi czwartego miesiąca".

5. Mnisi z kraju usłyszeli: „Zrealizowany będzie czekał na pełnię księżyca Komudi czwartego miesiąca". I mnisi z kraju ruszyli do Savatthi zobaczyć Zrealizowanego.

6. I starsi mnisi jeszcze intensywniej uczyli i instruowali nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali dziesięciu nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali dwudziestu nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali trzydziestu nowych mnichów, pewni starsi mnisi uczyli i instruowali czterdziestu nowych mnichów. I nowi mnisi osiągali sukcesyjne etapy wyższej dystynkcji.

7. Przy tej okazji w Upostha piętnastego przy pełni księżyca Komudi, czwartego miesiąca Zrealizowany siedział na otwartej przestrzeni otoczony przez Zgromadzenie mnichów. Wtedy zmierzywszy wzrokiem milczące Zgromadzenie mnichów, odezwał się do nich tak:

8. Mnisi, to towarzystwo jest wolne od paplaniny, to towarzystwo jest wolne od gadania. Składa się ono tylko z rdzenia drzewa - takie jest to Zgromadzenie mnichów, takie jest to towarzystwo. Takie towarzystwo jak to jest warte darów, warte gościnności, warte ofiar, warte pozdrowień z szacunkiem, niezrównane pole zasług dla świata – takie jest to Zgromadzenie mnichów, takie jest to towarzystwo. Takie jest to towarzystwo, że dany mu mały podarunek staje się wielkim a wielki jeszcze większym - takie jest to Zgromadzenie mnichów, takie jest to towarzystwo. Takie towarzystwo jak to jest rzadkie do zobaczenia w świecie - takie jest to Zgromadzenie mnichów, takie jest to towarzystwo. Takie towarzystwo jest warte podróżowania wielu mil z torbą podróżną by je zobaczyć - takie jest to Zgromadzenie mnichów, takie jest to towarzystwo.

9. W tym Zgromadzeniu są mnisi którzy są arahatami z wyczerpanymi skazami, którzy przeżyli święte życie, wykonali to co trzeba było wykonać, odłożyli brzemię i osiągnęli prawdziwy cel, zniszczyli pęta istnienia i są wyzwoleni przez finałową wiedzę – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów.

10. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy porzucili pięć niższych pęt, wszyscy oni pojawią się spontanicznie (w Czystych Krainach) i tam osiągną wygaszenie bez powracania już na ten świat – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów.

11. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy porzucili trzy niższe pęta z pomniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia, wszyscy oni są raz-powracającymi, wrócą raz jeszcze na ten świat by zakończyć cierpienie – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów.

12. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy porzucili trzy niższe pęta, wszyscy oni są wchodzącymi w strumień, nie skazanymi już dłużej na niższe światy, pewnie kierowani ku pełnemu przebudzeniu – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów.

13. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu czterech podstaw uważności – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu czterech rodzajów wysiłku – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu czterech baz dla duchowych mocy – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu pięciu zdolności – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu pięciu mocy – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu siedmiu czynników oświecenia – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu Ośmiorakiej Szlachetnej Ścieżki – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów.

14. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu medytacji przyjazności … współczucia … radości … równowagi … brzydoty … percepcji nietrwałości – tacy mnisi są tu w tym Zgromadzeniu mnichów. W tym Zgromadzeniu są mnisi, którzy poświęcają się utrzymaniu przy istnieniu uważności oddychania.

Uważność oddychania

15. Mnisi, kiedy uważność oddychania jest utrzymana przy istnieniu i kultywowana, jest o wielkim owocu, wielkiej korzyści. Kiedy uważność oddychania jest utrzymana przy istnieniu i kultywowana, wypełnia cztery podstawy uważności. Kiedy cztery podstawy uważności są utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wypełniają siedem czynników oświecenia. Kiedy siedem czynników oświecenia jest utrzymanych przy istnieniu i kultywowanych, wypełniają prawdziwą wiedzę i wyzwolenie.

16. A jak, mnisi, uważność oddychania jest utrzymana przy istnieniu i kultywowana, tak że jest o wielkim owocu, wielkiej korzyści?

17. Tu mnich udaje się do lasu czy korzenia drzewa czy pustej chaty, siada ze skrzyżowanymi nogami i wyprostowanym ciałem ustanawiając uważność (na oddychaniu) przed sobą, zawsze uważny wdycha, uważny wydycha.

18. Wdychając długo rozumie on: „Wdycham długo". Wdychając krótko rozumie on: „Wdycham krótko". Wydychając długo rozumie on: „Wydycham długo". Wydychając krótko rozumie on: „Wydycham krótko". Trenuje tak: „Będę wdychał doświadczając całego ciała"; trenuje tak: „Będę wydychał doświadczając całego ciała"; trenuje tak: „Będę wdychał uspokajając cielesne determinacje"; trenuje tak: „Będę wydychał uspokajając cielesne determinacje".

19. Trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając błogość'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając błogość'. Trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając przyjemność'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając przyjemność'. Trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając mentalną determinację'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając mentalną determinację'. Trenuje tak: 'Będę wdychał uspokajając mentalną determinację'; trenuje tak: 'Będę wydychał uspokajając mentalną determinację'.

20. Trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając umysł'. Trenuje tak: 'Będę wdychał zadowalając umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał zadowalając umysł'. Trenuje tak: 'Będę wdychał koncentrując umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał koncentrując umysł'. Trenuje tak: 'Będę wdychał wyzwalając umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał wyzwalając umysł'.

21. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując nietrwałość'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując nietrwałość'. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując zanik'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując zanik'. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując wstrzymanie'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując wstrzymanie'. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując rezygnację'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując rezygnację'.

22. Tak, mnisi, uważność oddychania jest utrzymana przy istnieniu i kultywowana, że jest o wielkim owocu, wielkiej korzyści.

Wypełnienie czterech podstaw uważności

23 A jak uważność oddychania jest utrzymana przy istnieniu i kultywowana, że wypełnia cztery podstawy uważności?

24. Mnisi, kiedykolwiek mnich wdychając długo rozumie: „Wdycham długo". Wdychając krótko rozumie: „Wdycham krótko". Wydychając długo rozumie: „Wydycham długo". Wydychając krótko rozumie on: „Wydycham krótko". Trenuje tak: „Będę wdychał doświadczając całego ciała"; trenuje tak: „Będę wydychał doświadczając całego ciała"; trenuje tak: „Będę wdychał uspokajając cielesne determinacje"; trenuje tak: „Będę wydychał uspokajając cielesne determinacje" – przy tej okazji mnich trwa kontemplując ciało jako ciało, gorliwie, w pełni rozważny i uważny, odłożywszy pożądliwość i światowy smutek. Powiadam, że to jest pewne ciało wśród ciał, mianowicie wdychanie i wydychanie. Dlatego przy tej okazji mnich trwa kontemplując ciało jako ciało, gorliwie, w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek.

25. Mnisi, kiedykolwiek mnich trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając błogość'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając błogość'. Trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając przyjemność'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając przyjemność'. Trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając mentalną determinację'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając mentalną determinację'. Trenuje tak: 'Będę wdychał uspokajając mentalną determinację'; trenuje tak: 'Będę wydychał uspokajając mentalną determinację' – przy tej okazji mnich trwa kontemplując uczucie jako uczucie, gorliwie, w pełni rozważny i uważny, odłożywszy pożądliwość i światowy smutek. Powiadam, że to jest pewne uczucie wśród uczuć, mianowicie wdychanie i wydychanie. Dlatego przy tej okazji mnich trwa kontemplując uczucie jako uczucie, gorliwie, w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek.

26. Mnisi, kiedykolwiek mnich trenuje tak: 'Będę wdychał doświadczając umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał doświadczając umysł'. Trenuje tak: 'Będę wdychał zadowalając umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał zadowalając umysł'. Trenuje tak: 'Będę wdychał koncentrując umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał koncentrując umysł'. Trenuje tak: 'Będę wdychał wyzwalając umysł'; trenuje tak: 'Będę wydychał wyzwalając umysł' – przy tej okazji mnich trwa kontemplując umysł jako umysł, gorliwie, w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek. Nie mówię, że jest utrzymanie przy istnieniu uważności oddychania dla tego kto zapominalski, kto nie jest w pełni przytomny. Dlatego przy tej okazji mnich trwa kontemplując umysł jako umysł, gorliwie, w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek.

27. Mnisi, kiedykolwiek mnich trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując nietrwałość'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując nietrwałość'. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując zanik'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując zanik'. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując wstrzymanie'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując wstrzymanie'. Trenuje tak: 'Będę wdychał kontemplując rezygnację'; trenuje tak: 'Będę wydychał kontemplując rezygnację' – przy tej okazji mnich trwa kontemplując idee jako idee, gorliwie, w pełni rozważny i uważny, odłożywszy pożądliwość i światowy smutek. Zobaczywszy ze zrozumieniem porzucenie pożądliwości i światowego smutku z bliska wgląda się z równowagą. Dlatego przy tej okazji mnich trwa kontemplując idee jako idee, gorliwie, w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek.

28. Mnisi, oto jak uważność oddychania jest utrzymana przy istnieniu i kultywowana, że wypełnia cztery podstawy uważności.

Wypełnienie siedmiu czynników oświecenia

29. A jak cztery podstawy uważności są utrzymane przy istnieniu i kultywowane, że wypełniają siedem czynników oświecenia?

30. Mnisi, kiedykolwiek mnich trwa kontemplując ciało jako ciało, gorliwie w pełni rozważny i uważny, odłożywszy pożądliwość i światowy smutek – przy tej okazji nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha. Kiedykolwiek nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha – przy tej okazji uważność – czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

31. Trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu. Kiedykolwiek mnich trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji dociekanie stanów - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

32. U tego kto trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu - niezmożona energia powstaje. Kiedykolwiek niezmożona energia powstaje u mnicha który trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji energia - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

33. U tego kto wzbudził energię, powstaje nieświatowa błogość. Kiedykolwiek nieświatowa błogość powstaje u mnicha który wzbudził energię – przy tej okazji błogość - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

34. U tego kto w stanie błogości, ciało i umysł stają się spokojne. Kiedykolwiek ciało i umysł stają się spokojne u mnicha w stanie błogości – przy tej okazji spokój - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

35. U tego kogo ciało i umysł stają się spokojne i kto odczuwa przyjemność, umysł staje się skoncentrowany. Kiedykolwiek umysł staje się skoncentrowany u mnicha którego ciało i umysł są spokojne i kto odczuwa przyjemność – przy tej okazji koncentracja - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

36. Z bliska wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł. Kiedykolwiek z bliska mnich wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł – przy tej okazji równowaga - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

37. Mnisi, kiedykolwiek mnich trwa kontemplując uczucia jako uczucia, gorliwie w pełni rozważny i uważny, odłożywszy pożądliwość i światowy smutek – przy tej okazji nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha. Kiedykolwiek nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha – przy tej okazji uważność – czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi do wypełnienia w nim.

38. Trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu. Kiedykolwiek mnich trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji dociekanie stanów - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

39. U tego kto trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu - niezmożona energia powstaje. Kiedykolwiek niezmożona energia powstaje u mnicha który trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji energia - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

40. U tego kto wzbudził energię, powstaje nieświatowa błogość. Kiedykolwiek nieświatowa błogość powstaje u mnicha który wzbudził energię – przy tej okazji błogość - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

41. U tego kto w stanie błogości, ciało i umysł stają się spokojne. Kiedykolwiek ciało i umysł stają się spokojne u mnicha w stanie błogości – przy tej okazji spokój - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

42. U tego kogo ciało i umysł stają się spokojne i kto odczuwa przyjemność, umysł staje się skoncentrowany. Kiedykolwiek umysł staje się skoncentrowany u mnicha którego ciało i umysł są spokojne i kto odczuwa przyjemność – przy tej okazji koncentracja - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

43. Z bliska wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł. Kiedykolwiek z bliska mnich wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł – przy tej okazji równowaga - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

44, Mnisi, kiedykolwiek mnich trwa kontemplując umysł jako umysł, gorliwie w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek – przy tej okazji nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha. Kiedykolwiek nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha – przy tej okazji uważność – czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi do wypełnienia w nim.

45. Trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu. Kiedykolwiek mnich trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji dociekanie stanów - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

46. U tego kto trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu - niezmożona energia powstaje. Kiedykolwiek niezmożona energia powstaje u mnicha który trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji energia - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

47. U tego kto wzbudził energię, powstaje nieświatowa błogość. Kiedykolwiek nieświatowa błogość powstaje u mnicha który wzbudził energię – przy tej okazji błogość - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

48. U tego kto w stanie błogości, ciało i umysł stają się spokojne. Kiedykolwiek ciało i umysł stają się spokojne u mnicha w stanie błogości – przy tej okazji spokój - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

49. U tego kogo ciało i umysł stają się spokojne i kto odczuwa przyjemność, umysł staje się skoncentrowany. Kiedykolwiek umysł staje się skoncentrowany u mnicha którego ciało i umysł są spokojne i kto odczuwa przyjemność – przy tej okazji koncentracja - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

50. Z bliska wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł. Kiedykolwiek z bliska mnich wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł – przy tej okazji równowaga - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

51. Mnisi, kiedykolwiek mnich trwa kontemplując idee jako idee, gorliwie w pełni rozważny i uważny odłożywszy pożądliwość i światowy smutek – przy tej okazji nieustająca uważność jest ustanowiona u mnicha. Kiedykolwiek niezanikająca uważność jest ustanowiona u mnicha – przy tej okazji uważność – czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi do wypełnienia w nim.

52. Trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu. Kiedykolwiek mnich trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji dociekanie stanów - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

53. U tego kto trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu - niezmożona energia powstaje. Kiedykolwiek niezmożona energia powstaje u mnicha który trwając tak uważny, docieka i egzaminuje ten stan ze zrozumieniem i oddaje się pełnemu jego przebadaniu – przy tej okazji energia - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

54. U tego kto wzbudził energię, powstaje nieświatowa błogość. Kiedykolwiek nieświatowa błogość powstaje u mnicha który wzbudził energię – przy tej okazji błogość - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

55. U tego kto w stanie błogości, ciało i umysł stają się spokojne. Kiedykolwiek ciało i umysł stają się spokojne u mnicha w stanie błogości – przy tej okazji spokój - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

56. U tego kogo ciało i umysł stają się spokojne i kto odczuwa przyjemność, umysł staje się skoncentrowany. Kiedykolwiek umysł staje się skoncentrowany u mnicha którego ciało i umysł są spokojne i kto odczuwa przyjemność – przy tej okazji koncentracja - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

57. Z bliska wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł. Kiedykolwiek z bliska mnich wgląda się z równowagą w tak skoncentrowany umysł – przy tej okazji równowaga - czynnik oświecenia powstał u niego i utrzymuje go przy istnieniu i przez utrzymanie przy istnieniu, dochodzi on do wypełnienia w nim.

58. Mnisi oto jak cztery podstawy uważności są utrzymane przy istnieniu i kultywowane, że wypełniają siedem czynników oświecenia.

Wypełnienie prawdziwej wiedzy i wyzwolenia

57. Mnisi, a jak siedem czynników oświecenia jest utrzymanych przy istnieniu i kultywowanych, że wypełniają prawdziwą wiedzę i wyzwolenie?

58. Tu mnisi, mnich utrzymuje przy istnieniu uważność – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją. Utrzymuje przy istnieniu dociekanie stanów – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją. Utrzymuje przy istnieniu energię – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją. Utrzymuje przy istnieniu błogość – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją. Utrzymuje przy istnieniu spokój – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją. Utrzymuje przy istnieniu koncentrację – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją. Utrzymuje przy istnieniu równowagę – czynnik oświecenia, co jest wspomagane przez odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie i dojrzewa rezygnacją.

59. Mnisi oto jak siedem czynników oświecenia jest utrzymanych przy istnieniu i kultywowanych, że wypełniają prawdziwą wiedzę i wyzwolenie.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo