Tytuł: W Samagama

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.104

Sāmagāma Sutta

W Samagama

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w kraju Sakyan w Samagama.

2. Przy tej okazji zmarł właśnie w Pava Nigantha Nataputta. Po jego śmierci Niganthowie podzielili się na dwa obozy i byli zajęci kłóceniem się i sprzeczaniem i byli głęboko pogrążeni w dysputach, raniąc się wzajemnie werbalnymi ostrzami: 'Nie rozumiesz tej Dhammy i Dyscypliny. Ja rozumiem tą Dhammę i Dyscyplinę. Jak mógłbyś zrozumieć tą Dhammę i Dyscyplinę. Jesteś w błędzie. Ja mam rację. Moja pozycja jest spójna. Twoja niespójna. Co powinno być powiedziane na początku, powiedziałeś na końcu. Co powinno być powiedziane na końcu, powiedziałeś na początku. To co tak troskliwie przemyślałeś zostało odwrócone na opak. Twoja doktryna jest odrzucona. Udowodniono ci żeś w błędzie. Idź się douczyć lub rozplątaj się jeśli potrafisz!' Wydaje się jak gdyby nic tylko rzeźnia była między uczniami Nighanta Nataputty. I jego ubrani na biało uczniowie byli zdegustowani, skonsternowani i rozczarowani źle proklamowaną i źle wyłożoną Dhammą i Dyscypliną co była niewyzwalająca, niesprzyjająca pokojowi, wyłożona przez kogoś nie w pełni przebudzonego i była teraz ze swym schroniskiem zniszczonym, bez schronu.

3. Wtedy nowicjusz Cunda, który spędził sezon deszczów w Pava, udał się do czcigodnego Anandy i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku i opowiedział mu o tym co miało miejsce. Czcigodny Ananda powiedział wtedy do nowicjusza Cundy: „Przyjacielu Cundo, te wiadomości powinny być przekazane Zrealizowanemu. Chodźmy do Zrealizowanego i opowiedzmy mu o tym”. „Tak, czcigodny panie, odpowiedział nowicjusz Cunda.

4. Wtedy czcigodny Ananda i nowicjusz Cunda udali się do Zrealizowanego. Po złożeniu mu hołdu usiedli z boku i czcigodny Ananda powiedział do Zrealizowanego: „Ten nowicjusz Cunda mówi tak: 'Czcigodny panie, Nigantha Nataputta właśnie umarł. Po jego śmierci Niganthowie podzielili się na dwa obozy i są zajęci kłóceniem się i sprzeczaniem i będąc głęboko pogrążeni w dysputach, ranią się wzajemnie werbalnymi ostrzami: 'Nie rozumiesz tej Dhammy i Dyscypliny. Ja rozumiem tą Dhammę i Dyscyplinę. Jak mógłbyś zrozumieć tą Dhammę i Dyscyplinę. Jesteś w błędzie. Ja mam rację. Moja pozycja jest spójna. Twoja niespójna. Co powinno być powiedziane na początku, powiedziałeś na końcu. Co powinno być powiedziane na końcu, powiedziałeś na początku. To co tak troskliwie przemyślałeś zostało odwrócone na opak. Twoja doktryna jest odrzucona. Udowodniono ci żeś w błędzie. Idź się douczyć lub rozplątaj się jeśli potrafisz!' Wydaje się jak gdyby nic tylko rzeźnia była między uczniami Nighanta Nataputty. I jego ubrani na biało uczniowie są zdegustowani, skonsternowani i rozczarowani źle proklamowaną i źle wyłożoną Dhammą i Dyscypliną co była niewyzwalająca, niesprzyjająca pokojowi, wyłożona przez kogoś nie w pełni przebudzonego i była teraz ze swym schroniskiem zniszczonym, bez schronu'. Pomyślałem, czcigodny panie: 'Niech żadne dysputy nie powstaną w Zgromadzeniu kiedy Zrealizowany odejdzie. Gdyż takie dysputy przyczyniłyby się do krzywdy i nieszczęścia wielu, do zguby, krzywdy i cierpienia bogów i ludzi.

5. Jak myślisz, Anando? Te rzeczy o których pouczyłem cię po bezpośrednim ich poznaniu – to jest: cztery podstawy uważności, cztery rodzaje właściwego wysiłku, cztery bazy dla duchowych mocy, pięć zdolności, pięć mocy, siedem czynników oświecenia, Ośmioraka Szlachetna Ścieżka – czy widzisz Anando choćby dwóch mnichów którzy by czynili odmienne twierdzenia na temat tych rzeczy?” „Nie, czcigodny panie. Nie widzę nawet dwóch mnichów którzy by czynili odmienne twierdzenia na temat tych rzeczy. Ale czcigodny panie, są tu ludzie, którzy żyją pełni szacunku wobec Zrealizowanego, którzy mogliby, kiedy on odejdzie, wykreować dysputę w Zgromadzeniu na temat sposobu utrzymania i Patimokkhy. Taka dysputa byłaby na krzywdę i nieszczęście wielu, na zgubę, krzywdę i cierpienie bogów i ludzi”. „Dysputa o sposobie utrzymania i o Patimokkha byłaby drobiazgiem, Anando. Ale gdyby powstała dysputa w Zgromadzeniu o ścieżce czy o drodze, taka dysputa byłaby na krzywdę i nieszczęście wielu, na zgubę, krzywdę i cierpienie bogów i ludzi”.

6. Anando, jest sześć korzeni dysput. Jakie sześć? Tu Anando mnich jest rozgniewany i mściwy. Taki mnich trwa bez szacunku i bez respektu wobec Nauczyciela, wobec Dhammy i wobec Zgromadzenia i nie wypełnia treningu. Mnich który trwa bez szacunku i bez respektu wobec Nauczyciela, wobec Dhammy i wobec Zgromadzenia i nie wypełnia treningu, kreuje dysputę w Zgromadzeniu co będzie na krzywdę i nieszczęście wielu, na zgubę, krzywdę i cierpienie bogów i ludzi. Teraz jeżeli widzisz jakiś taki korzeń dysput, zarówno w sobie jak i zewnętrzny, powinieneś podjąć wysiłek by porzucić tenże korzeń dysputy. A jeżeli nie widzisz żadnego takiego korzenia dysputy ani w sobie ani na zewnątrz, powinieneś praktykować w taki sposób, żeby tenże zły korzeń dysputy nie pojawił w przyszłości. W taki sposób ma miejsce porzucenie tego złego korzenia dysputy; w taki sposób ma miejsce nie-powstanie tego złego korzenia dysputy w przyszłości.

7-11. I znów, mnich jest pogardliwy i dominujący … zazdrosny i chciwy… zwodniczy i oszukujący … ma złe pragnienia i błędny pogląd … przywiązuje się do swych własnych poglądów, trzyma się ich tendencyjnie i rezygnuje z nich z trudnością. Taki mnich trwa bez szacunku i respektu wobec Nauczyciela, wobec Dhammy i wobec Zgromadzenia i nie wypełnia treningu. Mnich który trwa bez szacunku i respektu wobec Nauczyciela, wobec Dhammy i wobec Zgromadzenia i nie wypełnia treningu, kreuje dysputę w Zgromadzeniu co będzie na krzywdę i nieszczęście wielu, na zgubę, krzywdę i cierpienie bogów i ludzi.

12. Anando, są cztery rodzaje spraw. Jakie cztery? Sprawa z powodu dysputy, sprawa z powodu oskarżenia, sprawa z powodu przewinienia i sprawa dotycząca procedury. Takie są cztery rodzaje spraw.

13. Anando, jest te siedem rodzajów uzgodnienia spraw. Dla uzgodnienia i uspokojenia spraw, kiedykolwiek powstają: usunięcie sprawy przez konfrontację może być wykonane, usunięcie sprawy z uwagi na pamięć może być wykonane, usunięcie sprawy z uwagi na przeszłą niepoczytalność może być wykonane, przyznanie się do przewinienia, opinia większości, ogłoszenie złego charakteru wobec kogoś, i przykrycie trawą.

14. A jak dochodzi do usunięcia sprawy przez konfrontację? Tu mnisi dysputują: 'To jest Dhamma', 'To nie jest Dhamma', czy 'To jest Dyscyplina', czy 'To nie jest Dyscyplina'. Ci mnisi powinni wszyscy zebrać się w zgodzie. Wtedy po zebraniu się razem, wytyczna Dhammy powinna być wyciągnięta. Kiedy wytyczna Dhammy została wyciągnięta ta sprawa powinna być ustalona na sposób zgodny z nią. Takie jest usunięcie sprawy przez konfrontację. I tak dochodzi do uzgodnienia pewnych spraw przez konfrontację.

15 A co jest opinią większości? Jeżeli ci mnisi nie mogą ustalić tej sprawy w tamtym miejscu zamieszkania, powinni się udać do miejsca gdzie mieszka większa liczba mnichów. Wtedy po zebraniu się razem, wytyczna Dhammy powinna być wyciągnięta. Kiedy wytyczna Dhammy została wyciągnięta ta sprawa powinna być ustalona na sposób zgodny z nią. Taka jest opinia większości. I tak dochodzi do ustalenia pewnych spraw przez opinię większości.

16. A co jest usunięciem sprawy z uwagi na pamięć? Tu jeden mnich udziela reprymendy drugiemu mnichowi za takie a takie ciężkie wykroczenie, które obejmuje kasację albo graniczy z kasacją: „Czy czcigodny pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją? Mówi on: 'Przyjaciele, nie pamiętam popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją'. W tym przypadku, usunięcie sprawy z uwagi na pamięć powinno być ogłoszone. Takie jest usunięcie sprawy z uwagi na pamięć. I tak dochodzi do uzgodnienia pewnych spraw przez usunięcie z uwagi na pamięć.

17. A co jest usunięciem sprawy z uwagi na przeszłą niepoczytalność? Tu jeden mnich udziela reprymendy drugiemu mnichowi za takie a takie ciężkie wykroczenie, które obejmuje kasację albo graniczy z kasacją: „Czy czcigodny pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją? Mówi on: 'Przyjaciele, nie pamiętam popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją'. Mimo zaprzeczenia pierwszy naciska drugiego dalej: 'Z pewnością czcigodny musi wiedzieć całkiem dobrze czy pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją?' Mówi on: 'Zwariowałem, przyjaciele, byłem niepoczytalny i kiedy zwariowałem, powiedziałem i zrobiłem wiele nieodpowiednich rzeczy dla pustelnika. Nie pamiętam, byłem niepoczytalny kiedy to robiłem'. W tym przypadku, usunięcie sprawy z uwagi na przeszłą niepoczytalność powinno być ogłoszone. Takie jest usunięcie sprawy z uwagi na przeszłą niepoczytalność. I tak dochodzi do uzgodnienia pewnych spraw przez usunięcie z uwagi na przeszłą niepoczytalność.

18. A co jest przyznaniem się do wykroczenia? Tu mnich czy po udzieleniu reprymendy, czy bez udzielenia reprymendy, pamięta wykroczenie, odsłania je i odkrywa. Powinien on pójść do starszego mnicha i po ułożeniu szaty na jednym ramieniu, złożyć mu hołd u jego stóp. Wtedy siedząc na swych piętach, powinien wznieść swe złączone dłonie razem i powiedzieć: 'Czcigodny panie, popełniłem takie a takie wykroczenie; wyznaję je'. Drugi mówi: 'Czy widzisz?' 'Tak, widzę'. Czy będziesz praktykował wstrzemięźliwość w przyszłości?' ' Będę praktykował wstrzemięźliwość w przyszłości' Takie jest przyznanie się do wykroczenia. I tak dochodzi do uzgodnienia pewnych spraw przez przyznanie się do wykroczenia.

19. A co jest ogłoszeniem złego charakteru wobec kogoś? Tu mnich udziela reprymendy drugiemu mnichowi za takie a takie ciężkie wykroczenie, które obejmuję kasację albo graniczy z kasacją „Czy czcigodny pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją? Mówi on: 'Przyjaciele, nie pamiętam popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją'. Mimo zaprzeczenia pierwszy naciska drugiego dalej: 'Z pewnością czcigodny musi wiedzieć całkiem dobrze czy pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasację?' Mówi on: 'Przyjaciele, nie pamiętam popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją, ale przypominam sobie popełnienie takiego mniejszego wykroczenia'. Mimo zaprzeczenia pierwszy naciska drugiego dalej: 'Z pewnością czcigodny musi wiedzieć całkiem dobrze czy pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją?' Mówi on: 'Przyjaciele, gdy niepytany przyznałem się do tego mniejszego wykroczenia, dlaczego pytany powinienem się przyznać do popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją?' Drugi mówi: 'Przyjacielu, gdybyś nie był pytany, nie przyznałbyś się do popełnienia tego mniejszego wykroczenia; zatem dlaczego pytany powinieneś się przyznać do popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją? Z pewnością czcigodny musi wiedzieć całkiem dobrze czy pamięta popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją?' Mówi: 'Przypominam sobie, przyjaciele popełnienie takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją. Byłem pośpieszny, byłem pomieszany, kiedy powiedziałem, że nie pamiętam popełnienia takiego a takiego ciężkiego wykroczenia obejmującego kasację czy graniczącego z kasacją'. Takie jest ogłoszenie złego charakteru wobec kogoś.

20. A co jest przykryciem trawą? Tu gdy mnisi oddali się kłótniom i sprzeczkom, powiedzieli i zrobili wiele rzeczy nieodpowiednich dla pustelnika. Ci mnisi powinni spotkać się razem w zgodzie.. Kiedy się spotkali razem. Mądry mnich z jednego stronnictwa powinien wstać ze swojego miejsca, powinien wznieść swe ręce ze złączonymi dłońmi i zwołać dla rozporządzenia Zgromadzenie w ten sposób: 'Niech czcigodne Zgromadzenie mnie posłucha. Kiedy oddaliśmy się kłótniom i sprzeczkom, powiedzieliśmy i zrobiliśmy wiele rzeczy nieodpowiednich dla pustelnika. Jeżeli to jest aprobowane przez Zgromadzenie, to dla dobra tych czcigodnych i dla mojego własnego dobra, pośrodku Zgromadzenia wyznaję przez metodę przykrycia trawą, wszelkie wykroczenia tych czcigodnych i wszelkie moje wykroczenia, z wyjątkiem tych wymagających poważnej krytyki i połączonych ze świeckimi'. Wtedy mądry mnich z drugiego stronnictwa powinien wstać ze swojego miejsca, powinien wznieść swe ręce ze złączonymi dłońmi i zwołać dla rozporządzenia Zgromadzenie w ten sposób: 'Niech czcigodne Zgromadzenie mnie posłucha. Kiedy oddaliśmy się kłótniom i sprzeczkom, powiedzieliśmy i zrobiliśmy wiele rzeczy nieodpowiednich dla pustelnika. Jeżeli to jest aprobowane przez Zgromadzenie, to dla dobra tych czcigodnych i dla mojego własnego dobra, pośrodku Zgromadzenia wyznaję przez metodę przykrycia trawą, wszelkie wykroczenia tych czcigodnych i wszelkie moje wykroczenia, z wyjątkiem tych wymagających poważnej krytyki i połączonych ze świeckimi'. To jest przykrycie trawą. I tak dochodzi do uzgodnienia pewnych spraw przez przykrycie trawą.

21.Anando jest sześć pamiętnych jakości, które kreują miłość i szacunek i sprzyjają pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. Jakie sześć? Tu mnich utrzymuje cielesne akty przyjazności, zarówno publicznie jak i prywatnie wobec swych towarzyszy w świętym życiu. To jest pamiętna jakość która kreuje miłość i szacunek i sprzyja pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. I znów mnich utrzymuje werbalne akty przyjazności, zarówno publicznie jak i prywatnie wobec swych towarzyszy w świętym życiu. To jest pamiętna jakość która kreuje miłość i szacunek i sprzyja pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. I znów mnich utrzymuje mentalne akty przyjazności, zarówno publicznie jak i prywatnie wobec swych towarzyszy w świętym życiu. To jest pamiętna jakość która kreuje miłość i szacunek i sprzyja pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. I znów mnich używa wspólnych rzeczy z jego cnotliwymi towarzyszami w świętym życiu, bez czynienia rezerwacji, dzieli się z nimi każdym zyskiem rodzaju zgodnego z Dhammą, co został osiągnięty na sposób zgodny z Dhammą, włączając w to zawartość jego miski. To jest pamiętna jakość która kreuje miłość i szacunek i sprzyja pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. I znów, mnich przebywa zarówno publicznie jak i prywatnie posiadając wspólne cnoty ze swymi towarzyszami w świętym życiu, niezłamane, niestarte, niesplamione, nieskażone, wyzwalające, rekomendowane przez mądrych, bez błędnego ich zrozumienia, sprzyjające koncentracji. To jest pamiętna jakość która kreuje miłość i szacunek i sprzyja pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. I znów, mnich przebywa zarówno publicznie jak i prywatnie posiadając wspólny ze swymi towarzyszami w świętym życiu, właściwy pogląd, który jest szlachetny i wyzwalający i prowadzący tego kto praktykuje zgodnie z nim do całkowitego wyczerpania cierpienia. To również jest pamiętna jakość która kreuje miłość i szacunek i sprzyja pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności. Takie jest sześć pamiętnych jakości, które kreują miłość i szacunek i sprzyjają pomaganiu, nie-dysputowaniu, zgodzie i jedności.

22. Jeżeli Anando podejmiesz i utrzymasz te sześć pamiętnych jakości, czy widzisz jakiś rodzaj mowy, trywialnej czy zwykłej, której nie byłbyś w stanie wytrzymać?” „Nie, czcigodny panie. Zatem Anando, podejmij i utrzymaj te sześć pamiętnych jakości. To doprowadzi cię do twego dobra i szczęścia na długi czas”. Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo