Tytuł: Co o mnie myślicie?

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.103

Kinti Sutta

Co o mnie myślicie?

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Kusinara w Gaju Podarunków. Tam odezwał się do mnichów w ten sposób: „Mnisi”. „Czcigodny panie”, odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2. „Mnisi, co o mnie myślicie? Że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać jedzenie? Lub, że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać miejsca odpoczynku? Lub, że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać jakiś lepszy stan istnienia?” „Nie myślimy o Zrealizowanym w ten sposób: 'Pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać jedzenie, lub, że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać miejsca odpoczynku, lub, że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać jakiś lepszy stan istnienia”. „Zatem mnisi, nie myślicie o mnie tak: 'Pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać jedzenie, lub, że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać miejsca odpoczynku, lub, że pustelnik Gotama naucza Dhammy by uzyskać jakiś lepszy stan istnienia'. Wobec tego co o mnie myślicie?” „Czcigodny panie, myślimy o Zrealizowanym tak: 'Zrealizowany jest współczujący i szuka naszego dobra, naucza Dhammy kierowany współczuciem'”. „Zatem mnisi, myślicie o mnie: 'Zrealizowany jest współczujący i szuka naszego dobra, naucza Dhammy kierowany współczuciem'.

3. Tak też mnisi, te rzeczy których was nauczyłem po bezpośrednim ich poznaniu, mianowicie cztery podstawy uważności, cztery właściwe rodzaje wysiłku, cztery podstawy sukcesu, pięć zdolności, pięć mocy, siedem czynników oświecenia, Ośmioraka Szlachetna Ścieżka – w tych rzeczach powinniście wszyscy trenować w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput.

4. Podczas gdy tak trenujecie w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, dwóch mnichów może się różnić co do wyższej Nauki.

5 Teraz, jeżeli myślicie w ten sposób: 'Ci czcigodni różnią się zarówno co do znaczenia jak i frazy', wtedy powinniście podejść do tego z mnichów, którego uważacie za rozsądniejszego i powiedzieć tak: 'Czcigodni różnią się zarówno co do znaczenia jak i frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest różnica co do znaczenia i różnica co do frazy, nie popadajcie w dysputy'. Wtedy powinniście podejść do tego z mnichów którego uważacie za najrozsądniejszego i który zasiada w przeciwnym obozie i powiedzieć tak: 'Czcigodni różnią się zarówno co do znaczenia jak i frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest różnica co do znaczenia i różnica co do frazy, nie popadajcie w dysputy'. I tak, co zostało źle uchwycone, powinno być zapamiętane jako źle uchwycone. Po zapamiętaniu tego co zostało źle uchwycone jako źle uchwycone, to co jest Dhammą i co jest Dyscypliną, powinno być wyłożone.

6. Jeżeli myślicie: 'Ci czcigodni różnią się co do znaczenia ale zgadzają się co do frazy', wtedy powinniście podejść do tego z mnichów, którego uważacie za rozsądniejszego i powiedzieć tak: 'Czcigodni różnią się co do znaczenia ale zgadzają się co do frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest różnica co do znaczenia i zgoda co do frazy, nie popadajcie w dysputy'. Wtedy powinniście podejść do tego z mnichów którego uważacie za najrozsądniejszego i który zasiada w przeciwnym obozie i powiedzieć tak: 'Czcigodni różnią się co do znaczenia, ale zgadzają się co do frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest różnica co do znaczenia i zgoda co do frazy, nie popadajcie w dysputy'. I tak, co zostało źle uchwycone, powinno być zapamiętane jako źle uchwycone. A co zostało dobrze uchwycone, powinno być zapamiętane jako dobrze uchwycone. Po zapamiętaniu tego co zostało źle uchwycone jako źle uchwycone, i tego co zostało dobrze uchwycone jako dobrze uchwycone, to co jest Dhammą i co jest Dyscypliną, powinno być wyłożone.

7. Jeżeli myślicie: 'Ci czcigodni zgadzają się co do znaczenia ale różnią się co do frazy', wtedy powinniście podejść do tego z mnichów, którego uważacie za rozsądniejszego i powiedzieć tak: 'Czcigodni zgadzają się co do znaczenia ale różnią się co do frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest zgoda co do znaczenia i różnica co do frazy. Ale fraza jest zaledwie drobnostką, nie popadajcie w dysputy z powodu zaledwie drobnostki'. Wtedy powinniście podejść do tego z mnichów którego uważacie za najrozsądniejszego i który zasiada w przeciwnym obozie i powiedzieć tak: 'Czcigodni zgadzają się co do znaczenia ale różnią się co do frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest zgoda co do znaczenia i różnica co do frazy. Ale fraza jest zaledwie drobnostką, nie popadajcie w dysputy z powodu zaledwie drobnostki'. I tak, co zostało dobrze uchwycone, powinno być zapamiętane jako dobrze uchwycone. A co zostało źle uchwycone, powinno być zapamiętane jako źle uchwycone. Po zapamiętaniu tego co zostało dobrze uchwycone jako dobrze uchwycone, i tego co zostało źle uchwycone jako źle uchwycone, to co jest Dhammą i co jest Dyscypliną, powinno być wyłożone.

8. Jeżeli myślicie: 'Ci czcigodni zgadzają się co do znaczenia i zgadzają się co do frazy, wtedy powinniście podejść do tego z mnichów, którego uważacie za rozsądniejszego i powiedzieć tak: 'Czcigodni zgadzają się co do znaczenia i co do frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest zgoda co do znaczenia i zgoda co do frazy. Nie popadajcie w dysputy. Wtedy powinniście podejść do tego z mnichów którego uważacie za najrozsądniejszego i który zasiada w przeciwnym obozie i powiedzieć tak: ''Czcigodni zgadzają się co do znaczenia i co do frazy. Czcigodni powinni wiedzieć, że to z tego powodu jest zgoda co do znaczenia i zgoda co do frazy. Nie popadajcie w dysputy'.

9. Podczas gdy tak trenujecie w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, jakiś mnich może popełnić wykroczenie lub przewinienie.

10. Mnisi, nie powinniście się śpieszyć z ganieniem go, raczej osoba powinna być egzaminowana w ten sposób: 'Nie będzie to dla mnie kłopotliwym i ta druga osoba nie będzie zraniona; gdyż ta druga osoba nie jest skłonna do gniewu i rewanżu, i nie jest przywiązana mocno do swojego poglądu, uwalnia się od niego z łatwością i mogę tę osobę wydobyć z niekorzystnego i ustanowić w korzystnym'. Jeżeli tak się wam mnisi wyda, jest słusznym by mówić.

11. Może się wam wydać: 'Nie będzie to dla mnie kłopotliwym, ale ta druga osoba będzie zraniona; gdyż ta druga osoba jest skłonna do gniewu i rewanżu. Jednakże nie jest ona przywiązana mocno do swojego poglądu, uwalnia się od niego z łatwością i mogę tę osobę wydobyć z niekorzystnego i ustanowić w korzystnym. To zaledwie drobiazg, że ta osoba będzie zraniona, ale znacznie większą rzeczą jest, że mogę tą osobę wydobyć z niekorzystnego i ustawić ją w korzystnym'. Jeżeli tak się wam mnisi wyda, jest słusznym by mówić.

12. Może się wam wydać: 'Będzie to dla mnie kłopotliwym, ale ta druga osoba nie będzie zraniona; gdyż ta druga osoba nie jest skłonna do gniewu i rewanżu, ale jest ona przywiązana mocno do swojego poglądu, uwalnia się od niego z trudnością, jednak mogę tę osobę wydobyć z niekorzystnego i ustanowić w korzystnym. To zaledwie drobiazg, że to będzie dla mnie kłopotliwym, ale znacznie większą rzeczą jest, że mogę tą osobę wydobyć z niekorzystnego i ustawić ją w korzystnym'. Jeżeli tak się wam mnisi wyda, jest słusznym by mówić.

13. Może się wam wydać: 'Będzie to dla mnie kłopotliwym i ta druga osoba będzie zraniona; gdyż ta druga osoba jest skłonna do gniewu i rewanżu, i jest mocno przywiązana do swojego poglądu, uwalnia się od niego z trudnością, jednak mogę tę osobę wydobyć z niekorzystnego i ustanowić w korzystnym. To zaledwie drobiazg, że to będzie dla mnie kłopotliwymi, i że ta osoba będzie zraniona, ale znacznie większą rzeczą jest, że mogę tą osobę wydobyć z niekorzystnego i ustawić ją w korzystnym'. Jeżeli tak się wam mnisi wyda, jest słusznym by mówić.

14. Może się wam wydać: 'Będzie to dla mnie kłopotliwym i ta druga osoba będzie zraniona; gdyż ta druga osoba jest skłonna do gniewu i rewanżu, i jest mocno przywiązana do swojego poglądu, uwalnia się od niego z trudnością i nie mogę tej osoby wydobyć z niekorzystnego i ustanowić ją w korzystnym'. Nie powinno się nie doceniać równowagi wobec takiej osoby.

15. Podczas gdy tak trenujecie w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, może powstać wzajemne werbalne tarcie, dominujące poglądy, mentalne zaniepokojenie, zgorzknienie, przygnębienie, zniechęcenie. Wtedy powinniście podejść do tego z mnichów, którego uważacie za rozsądniejszego w jednym obozie i powiedzieć tak: 'Podczas gdy trenujemy w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, powstało wzajemne werbalne tarcie, dominujące poglądy, mentalne zaniepokojenie, zgorzknienie, przygnębienie, zniechęcenie. Gdyby Pustelnik wiedział, czy skrytykowałby to?' Odpowiadając właściwie, mnich powinien odpowiedzieć tak: 'Podczas gdy trenujemy w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, powstało wzajemne werbalne tarcie, dominujące poglądy, mentalne zaniepokojenie, zgorzknienie, przygnębienie, zniechęcenie. Gdyby Pustelnik wiedział, skrytykowałby to'. 'Ale przyjacielu, bez porzucenia tej rzeczy czy można zrealizować wygaszenie?' Odpowiadając właściwie, mnich powinien odpowiedzieć tak: 'Bez porzucenia tej rzeczy nie można zrealizować wygaszenia'.

16. Wtedy powinniście podejść do tego z mnichów, którego uważacie za najrozsądniejszego w opozycyjnym obozie i powiedzieć tak: 'Podczas gdy trenujemy w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, powstało wzajemne werbalne tarcie, dominujące poglądy, mentalne zaniepokojenie, zgorzknienie, przygnębienie, zniechęcenie. Gdyby Pustelnik wiedział, czy skrytykowałby to?' Odpowiadając właściwie, mnich powinien odpowiedzieć tak: 'Podczas gdy trenujemy w zgodzie i we wzajemnym uznaniu, bez dysput, powstało wzajemne werbalne tarcie, dominujące poglądy, mentalne zaniepokojenie, zgorzknienie, przygnębienie, zniechęcenie. Gdyby Pustelnik wiedział, skrytykowałby to'. 'Ale przyjacielu, bez porzucenia tej rzeczy czy można zrealizować wygaszenie?' Odpowiadając właściwie, mnich powinien odpowiedzieć tak: 'Bez porzucenia tej rzeczy nie można zrealizować wygaszenia'.

17. Jeżeli inni spytaliby tego mnicha w ten sposób: 'Czy to czcigodny był tym kto wydobył tych mnichów z niekorzystnego i ustanowił ich w korzystnym?' Odpowiadając właściwie ten mnich powinien odpowiedzieć tak: 'Tu przyjaciele, udałem się do Zrealizowanego. Zrealizowany pouczył mnie o Dhammie. Usłyszawszy Dhammę przemówiłem do tych mnichów. Mnisi usłyszeli tą Dhammę i wydostali się z niekorzystnego i ustanowili się w korzystnym'. Odpowiadając w ten sposób, mnich ani nie zachwala siebie, ani nie dyskredytuje innych, odpowiadając zgodnie z Dhammą w taki sposób, że nie ma w tym nic co dawałoby grunt pod uprawnioną krytykę tych twierdzeń". Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo