Manopavicāra

Mentalne Pobłażanie sobie. Wspomnianych jest 18 rodzajów pobłażliwości:

"Postrzegając okiem widzialne formy …, słysząc uchem dźwięki…, pozostając świadomym jakiegoś przedmiotu umysłu, ktoś oddaje się wytwarzającemu przyjemność przedmiotowi, wytwarzającemu smutek przedmiotowi, wytwarzającemu obojętność przedmiotowi. …" (M. 137; A. III, 61.)

W komentarzach do A. upavicāra jest tym samym co vitakka-vicāra.

POWRÓT