Mano-dhātu

Element umysłu, jest jednym z 18 elementów (patrz dhātu II).

Termin ten przeciwnie do manāyatana nie odnosi się do całości świadomości, lecz jest przypisany jedynie temu szczególnemu składnikowi świadomości, który jako pierwszy na początku procesu zmysłowej percepcji pełni funkcję uwagi (āvajjana, Tabela I 70) względem przedmiotu zmysłu, a nastepnie - po tym jak dwukrotnie stał się jego świadomy - pełni funkcję Odbierania (sampat.icchana, Tabela I - 39, 55) w świadomości umysłu. Patrz viññān.a-kicca.

POWRÓT