Mada

Zaślepienie. "Są trzy rodzaje zaślepienia:

  • zauroczenie młodością,
  • zauroczenie zdrowiem,
  • zauroczenie życiem" (D. 33).

"Zaślepiony młodością, zdrowiem i zaślepiony życiem, pełny niewiedzy światowy człowiek podąża złą ścieżką w działaniach ciała, mowy i myśli i dlatego przy rozpadzie ciała, po śmiercie przechodzi do niższego świata, do pełnego cierpienia rodzaju istnienia, do stanu cierpienia i piekła." (A. III, 39)

POWRÓT