Loka-dhamma

Światowe Warunki. "Osiem rzeczy jest nazywanych światowymi warunkami, ponieważ powstają one w związku ze światowym życiem, mianowicie:

  • zysk i strata,
  • honor i hańba,
  • szczęście i cierpienie,
  • chwała i wina" (Vis.M. XXII).

Porónaj tekże A. VIII, 5.

POWRÓT