Załącznik

Lahutā, mudutā, kammaññatā

Jako rūpassa-, kāya- lub citta- są one po raz pierwszy spotykane w Kanonie Abh. a zwłaszcza w Dhs. Jednak wszystkie prawdopodobnie z wyjątkiem jedynie paguññatā są sugerowane w Kanonie Sutt, np. citte mudu-bhūte kammanīye (M 4), lahu-saññañ ca kāye okkamitvā (S. LI. 22), cittam ujukam akamsu (S. I. 26; PTS). Jednak kāya-passaddhi oraz citta-passaddhi są w tym połączeniu dobrze znane we wczesnych tekstach Sutt.

POWRÓT