Lābhagaraha Jātaka (Nr 287)
Lābhasakkāra Saṃyutta. Siedemnasty rozdział Saṃyutta Nikāyi. S.ii.225 44.
Lābhavāsī. Grupa ascetycznych mnichów wewnątrz reguły buddyjskiej na Sri Lance. Mahinda IV. okazywał im specjalne względy (Cv.liv.27), podczas gdy Vijayabāhu I. dał im na własność wioski Antaravitthi, Sanghātagāma oraz Sirimandagalagāma, jak również zaopatrzył ich w podstawowe rekwizyty. Cv.lx.68, 72.
Labhiya Vasabha. Zob. Vasabha.
Lābugāmaka. Wioska na Sri Lance gdzie Paṇḍukābhaya pokonał swych wujów. Ich głowy zostały zebrane i ułożone „jak sterta dyń” (Mhv.x.72; see also Mhv.Trs.73, n.2.). Wcześniej nazywana była Nagaragāma. MT. 292.
Labujadāyaka Thera. Arahant (Ap.ii.409). Tożsamy najprawdopodobniej z Yasoja.
Labujagāma. Wioska na Sri Lance, w prowincji Saparagamu. Przez krótki okres czasu Relikwia Zęba Buddhy była przechowywana w tamtejszym klasztorze, uprzednio przewieziona tam z Jayavaddhanapura (Cp. Cv.xci.17f), natomiast Vimaladhammasūriya zabrał relikwię stamtąd do Sirivadohanapura. Cv.xciv.11f.
Labujamandaka. Jedna z czterech wiosek dana przez Parakkamabāhu IV. na utrzymanie pariveny zbudowanej przez niego dla Medhankara Thera. Cv.xc.87.
Labujaphaladāyaka Thera. Arahant (Ap.i.295). Podanie jest identyczne z historią Labujadāyaka (por.).
Lacchī. Zob. Lakkhī.
Ladagāma. Wioska przeznaczona przez Jetthatissa na utrzymanie Kālavāpi vihāra. Cv.xliv.101.
Lahu Sutta 1. Cztery warunki, których spełnienie prowadzi do łatwego (lahu = dosł. lekkiego) wglądu. S.v.412.
Lahu Sutta 2. Nie ma niczego innego co ulegać może tak szybkiej przemianie (lahuparivatta) jak umysł. A.i.10.
Lahulla. Wioska na Sri Lance, nieopodal Nālandā. Cv.lxx.214.
Lājā. bogini.
Lajjika. Wioska na Sri Lance dana przez Aggabodhi I. na utrzymanie Mūgasenāpati vihāra. Cv.x1ii.23.
Lajjitissa. Zob. Lañjatissa.
Lakhumā
Lakkhadhammā. Słynna mniszka ze Sri Lanki. Dpv.xviii.40.
Lakkhakhanda. Czwarta część Vidhura Jātaka, która opisuje grę w kości między Dhanañjaya a Punnaka, zakończona przegraną pierwszego. J.iv.280 92.
Lakkhaṇa
Lakkhana Jātaka (Nr 11)
Lakkhana Saṃyutta. Dziewiętnasty rozdział Saṃyutta Nikāyi. Zawiera opisy Petów widzianych przez  Moggallānę, gdy podróżował razem z  Lakkhana Thera. S.ii.254 63.
Lakkhaṇa Sutta
Lakkhī
Lakkhuyyāna. Park na Sri Lance, założony przez Parakkamabāhu I. na rzecz mnichów. Kanał Candabhāgā tamtędy przechodził. Cv.lxxix.3, 48.
Lakuntaka Atimbara. Jeden z ministrów w Dutthagāmani. Był mężem Ubbarī,  gdy ta odrodziła się po raz ostatni jako Sumanā. Pełna historia zob. pod Ubbarī (1).
Lakuṇṭaka Bhaddiya Thera
Lāla
Lalātadhātuvamsa. Dzieło w języku Pāḷi zawierające historię relikwii kości czołowej Buddhy. Dyskusja o tymże zob. P.L.C.255.
Lāḷudāyī Thera
Lāmasetthā. Rodzaj dev obecnych podczas kazania Mahāsamaya Sutta. D.ii.261; DA.ii.691.
Lambacūlaka. Miasto pod panowaniem króla Pajaka (J.iii.463), zatem ulokowane w Avanti. Gdzieindziej (J.v.133) wymienione jest jako występujące w królestwie Candappajjota, prawdopodobnie także odnosząc się do Avanti.
Lambaka. Głaz niedaleko Himavā. ThagA.i.97; Ap.i.15, 280; ii.454.
Lambakaṇṇā
Lambītakā. Rodzaj dev obecnych podczas kazania Mahāsamaya Sutta. D.ii.261.
Lañjakāsanasālā. Budynek na Sri Lance, wzniesiony przez Lañjatissa na rzecz mnichów. Mhv.xxxiii.24.
Lañjatissa, Lañjakatissa, Lajjitissa. Król Sri Lanki.
Lankā vihāra. Klasztor nieopodal Mahāgāma; to właśnie nieopodal Kākavannatissa znalazł Vihāradevī gdy ta wyszła z morza (Mhv.xxii.22). Może to być jednak złe odczytanie nazwy.  Zob. MT. 432, gdzie miejsce nazwane jest Tolaka vihāra.
Laṅkā, Laṅkādīpa, Laṅkātala. Nazwy pāḷijskie Sri Lanki.
Lankādhikārī. Tytuł używany w czasach Parakkamabāhu I. Był wyższy niż Sankhanāyaka jak również Lankādhināyaka, był przyznany dwóm urzędnikom, Kitti oraz Rakkha. Cv.lxx.278,306.
Lankādhināyaka, Lankādhinātha, Lankānātha. Tytuł używany w czasach Parakkamabāhu I., który posiadali Kitti oraz Rakkha, którzy później stali Lankādhikārī. Cv.lxx. 24, 205.
Lankāgiri. Tytuł używany w czasach Parakkamabāhu I. Pośród tych wymienionych, którzy go posiadali byli także Mahī, Nātha oraz Sora. Zob.. Cv.lxxii.27, 124; lxxvi.250.
Lankāgiripabbata. Wzniesienie w górzystej części centralnej prowincji Sri Lanki, w dystrykcie onegdaj znanym jako Bodhīgāmavara. Wymieniany jest w kontekście kampani wojennych Parakkamabāhu I. Cv.lxvi.90; lxx.88; uznawane jako współcześnie istniejące miasto Laggala, zob. Cv.Trs.i.259, n.3.
Laṅkājayamahālekhaka
Lankāmahālāna. Zob. Laṅkājayamahālekhaka.
Lankānagara, Lankāpura. Jedno z głównych miast Yakkhów na Sri Lance. Polamittā, żona Mahākālasena, przywódcy Yakkhów na Sri Lance, była księżniczką Lankāpura (Mhv.vii.33; MT. 260). Kuvenī najwidoczniej pochodziła z Lankāpura, ponieważ to tam się udała gdy została opuszczona przez Vijaya. Mhv.vii.62; MT. 265.
Laṅkāpura
Lankārāma. klasztor w Ayodhyā gdzie przebywał autor Saddhammasangaha (por.).
Laṅkātilaka
Lasunadāyaka Thera. Arahant. W czasach Buddhy Vipassī był ascetą żywiącym się czosnkiem (lasuna). Zachwycony Buddhą i jego mnichami podarował pełny ładunek (pingo) czosnku dla klasztoru. Ap.i.89.
Latā
Latthivana, Latthivanuyyāna
Laṭukika Jātaka (Nr 357)
Laṭukikopama Sutta
Lāvarāvapabbata. Prawdopodobnie klasztor na Sri Lance odbudowany przez Aggabodhi IX. Cv.xlix.76.
Lena-vihāra. Zob. Loṇagiri.
Licchavi Sutta. Zob. Nandaka Sutta.
Licchavī. Silne plemię z Indii, obecne w czasach Buddhy.
Licchavibhānavāra. Druga bhānavāra szóstej khandhaka z Mahāvagga. Vin.i.210 33.
Līlāvatī
Linatthadīpanī. Tīkā napisana przez Vācissara na temat Patisambhidāmagga. P.L.C.217.
Līnatthappakāsinī 1, lub Līnatthavannanā. Seria tīkā na temat czterech Nikāya oraz Jātaka. Przypisywane Dhammapāla. Gv. 60, 69; also P.L.C. 192.
Līnatthappakāsinī 2. Tīkā na temat Kankhāvitaranī, przez nieznanego autora. Gv.62, 72.
Līnatthavannanā. Zob. Līnatthappakāsinī (1).
Līnatthavisodhanī. Komentarz na temat Saddabindu napisany przez Ñānavilāsa z królestwa Pagan. Bode, op. cit., 25, n.4.
Liṅgatthavivaraṇa
Litta Jātaka (Nr 91)
Litta Vagga. Dziesiąty rozdział Eka Nipāta z Jātaka. J.i.379 410.
Lohadvāra. Klasztor na Sri Lance, zbudowany przez króla Mahānāma. Cv.xxxvii.212.
Lohakumbha, Lohakumbhī, Lohitakumbhiya
Lohakumbhī Jataka (Nr 314)
Lohakūtapabbata Vihāra. Klasztor w bardzo odludnym miejscu w Indiach. Można było się do niego dostać łapiąc się zwisających gałęzi tylko wówczas gdy wiatr pochylił drzewo. Dāthāsena osiagnął tam stan arahanta. Ras.ii.110f
Lohapāsāda. Budowla w Anurādhapura.
Loharūpa. Nazwa nadana jednej z figur Buddhy, pośród wielu w Anurādhapura. Cv.xlix.17.
Lohicca
Lohicca Sutta
Lohitaka
Lohitavāhakhanda. Pole bitewne na którym Canda, syn Pandula, zabił pięciu braci Suvaṇṇapālī. Mhv.x.43.
Lohitavāsī. Rodzaj dev obecnych podczas kazania Mahāsamaya Sutta. D.ii.260.
Loka
Loka Sutta
Loka Vagga. Trzynasty rozdział Dhammapady.
Lokabyūha. Rodzaj dev. Sto tysięcy lat przed końcem cyklu wszechświata (kapputthāna) przebywają pośród ludzi z potarganymi włosami, płacząc, nosząc czerwone szaty, są brzydkie I ogłaszają rychły koniec świata.  Zwane jest to kappakolāhala. BuA.224f.; J.i.47f.
Lokadīpasāra. Zbiór rozdziałów na różne tematy takie jak piekło, świat zwierząt, etc. Napisane przez Medhankara z Muttimanagara. Gv.64, 74; Bode, op. cit., 35f.
Lokagalla. Ważne strategicznie miejsce w Rohana, wymienione odnośnie kampani wojennych Parakkamabāhu I. Cv.lxxiv.79, 81, 83, 166.
Lokajitvāna. Jeden z generałów Parakkamabāhu I. Cv.lxx.24.
Lokakāmaguna Vagga. Dwunasty rozdział Salāyatana Saṃyutta. S.iv.91 109.
Lokanāthā. Jedna z pięciu córek Vijayabāhu I. i Tilokasundarī. Poślubiła Kittisirimegha. Cv.lix.31, 44.
Lokandara. Klasztor najprawdopodobniej na Sri Lance. Maliyadeva Thera wygłosił tam Cha Chakka Sutta i sześćdziesięciu mnichów stało się dzięki temu arahantami. MA.ii.1024.
Lokantaranirayā
Lokānuvicarana Sutta. Nazwa podana w Suttasaṅgaha (Nr 51) odnośnie do Raja Sutta (2) (por.)
Lokapālā. Nazwa dawana królom Cātummahārājikadevā
Lokapaññatti. Traktat w Pāḷi nieznanego autora. Gv. 62, 72.
Lokappadīpakasāra. Traktat religijny z XIV wieku napisany przez Medhaankara, Sangharāja z Birmy. Bode, op. cit., 35f.
Lokappasādaka, Lokappasādana. Zob. Lokavivaraṇa.
Lokavipatti Sutta
Lokavivaraṇa
Lokāyata. Nazwa gałęzi bramińskiej nauki (D.i.11, etc.); nazwa sugeruje to co odnosi się do przystępnego poglądu (na temat świata) – czyli filozofia popularna bądź powszechna – podobnie jak lokakkhāyika (powszechna filozofia). Dyskusja na temat słowa zob. Dial.i.166 72.
Lokāyatika Sutta. Bramin, dobrze obeznany w Lokāyata (por.), zadaje Buddzie wiele pytań odnośnie świata i życia. Buddha nie odpowiada na nie i zamiast tego uczy go współzależnego powstawania (paṭiccasamuppāda), którą to naukę przyjmuje. S.ii.77f.
Loke Sutta. Dona dostrzega odciski stóp Buddhy na drodze między Ukkatthā i Setavyā. Podążając za śladami spotyka Buddhę, którego pyta kim on jest – devą, yakkhą, gandhabbą, etc? Buddha wyjaśnia mu, że jest „Buddhą” A.ii.37f.
Lokissara. Przywódca Damilów, który przybył z Indii z raną od włóczni na ramieniu. Pokonał  Līlāvatī na Sri Lance i rządził tam przez dziewięć miesięcy (1210 11 A.C.), dopóki nie został pokonany przez generała Parakkama. Cv.lxxx.47f.
Lokitā
Lokuppatti. Księga dotycząca Pāḷijskiego autorstwa Aggapandita z król. Pagan. Gv. 64, 74; Bode, op. cit., 21.
Lokuttarakathā. Ósmy rozdział Yuganandha Vagga z Paṭisambhidāmagga.
Lolā
Lola Jātaka (Nr 274)
Lomahaṃsa Jātaka (Nr 94)
Lomahaṃsa. Pacceka Buddha, wymieniony w serii imion. M.iii.70; ApA.i.107.
Lomahaṃsapariyāya. Jedno z imion, nadanych sobie przez Buddhę w Mahāsīhanāda Sutta. M.i.83.
Lomasa Vaṅgīsa
Lomasakangiya Bhaddekaratta Sutta. Wygłoszona Bhaddekaratta Sutta do Lomasakaṅgiya Thera.
Lomasakaṅgiya Thera
Lomasakassapa Jātaka (Nr 433)
Lomasakassapa. Bodhisatta odrodził się jako asceta o tym imieniu. Zob. Lomasakassapa Jātaka.
Lomasanāga. Mnich ze Sri Lanki, który żył w Padhānaghara w jaskini Piyanguguhā na górze Cetiyapabbata. Jest wymieniony jako przykład mnicha, który nie porzuca medytacji nawet mimo skrajnego zimna bądź upału. MA.i.65.
Loṇagiri
Lonambila Sutta. Dana jako przykład gdzie Buddha rozszerza znaczenie dzięki przypowieściom. (AA.i.32) Odniesienie prawdopodobnie do Loṇaphala Sutta.
Loṇaphala Vagga/Sutta
Losaka Jātaka (Nr 41)
Losaka Tissa Thera
Lūkhapāpurana Sutta, Lūkhapāvuraṇa Sutta - zob. Mahāsāla Sutta
Lumbineyya. Zob. Lumbinī.
Lumbinī