Kukkucca

dosł. ”błędno-postępowalność” (ku+krta+ya), czyli Wyrzuty sumienia, poczucie winy, martwienie się, zmartwienie, jest karmicznie Szkodliwym (akusala) czynnikiem mentalnym (Tabela II), który kiedykolwiek powstaje jest stowarzyszony z pełną nienawiści (niezadowoloną) świadomością (Tabela I).

Jest to żal z powodu uczynionych złych rzeczy i zaniedbanych właściwych rzeczy (Komentarz do A. I). Niepokój i wyrzuty sumienia (uddhacca-kukkucca) razem stanowią jedną z pięciu Przeszkód (nīvaran.a).

POWRÓT

Przypis redakcji: Kukkucca jest poczuciem winy w odniesieniu do działań popełnionych w przeszłości i nie powinna być mylona ze strachem moralnym (ottappa), który odnosi się do przyszłych działań i należy do czystych stanów mentalnych (sobhana).