Kiñcana

Coś, czyli coś co przyczepia się i przylepia do charakteru. Zły dodatek, jest nazwą na trzy szkodliwe Korzenie (mūla). "Istnieją trzy dodatki: Chciwość (lobha) jest dodatkiem, Nienawiść (dosa) jest dodatkiem, Ułuda (moha) jest dodatkiem" (D. 33). Uwolniony od dodatków (akiñcana) jest terminem określającym doskonale Świętego (Arahat).

POWRÓT