POWRÓT DO SŁOWNIKA


Jedna z piętnastu ksiąg Khuddaka Nikāyi, zwyczajowo wymieniana jako pierwsza na liście (np. DA.i.17).

Jej zasadność do bycia częścią Tipitaki rozważali zarówno Dīghābhānaka jak i Majjhimabhānaka (DA.i.15). Generalnie przyjmuje się, że księga powstała w późniejszym okresie (szczegółową dyskusję na ten temat znaleźć można w Law, Pāli Lit., i.7f; 34f) i zawiera urywki wcześniejszych kompozycji. Powstała prawdopodobnie na Cejlonie; istotny wydaje się fakt, że jest wymieniana jako części Kanonu dopiero w literaturze postkanonicznej, nie ma o niej wzmianki nawet w Milindapañha.

Księga składa się z dziewięciu części: [4 pāṭha + 5 sutta]

  1. Saraṇattaya
  2. Dasasikkhā-pada
  3. Dvattiṃsākāra
  4. Kumārapañhā

w tym pięciu sutt:

  1. Maṅgala
  2. Ratana
  3. Tirokudda (w DPR - tirokuṭṭasuttaṃ - przyp. PŁ)
  4. Nidhikanda
  5. Metta

Wszystkie one pojawiają się także w innych częściach Kanonu.

Zgodnie z tym co jest napisane w Komentarzu, księga zawdzięcza swoją nazwę czterem piewszym tekstom, które są krótsze od pozostałych pięciu. KhpA.13.

Komentarz doń został napisany przez Buddaghosę. Zobacz także Gv.59, 68.


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.