Tytuł: Metta Sutta (Khp.9 - Mowa o miłującej dobroci)

O tłumaczu Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

view source

print
.

Wersja epub:

Karaṇīyamatthakusalena,
Yanta santaṃ padaṃ abhisamecca
Sakko ujū ca suhujū ca,
Suvaco cassa mudu anatimānī.
Oto te dobre czyny
pozwalają osiągnąć stan spokoju:
bycie dostępnym, uczciwym, prostolinijnym, uprzejmym,
delikatnym i niezarozumiałym.
Santussako ca subharo ca,
Appakicco ca sallahukavutti
Santindriyo ca nipako ca,
Appagabbho kulesuananugiddho
Łatwym do zadowolenia, skromnym w utrzymaniu,
mającym niewiele obowiązków do spełnienia, oraz oszczędnym.
Dzięki uspokojeniu umysłu - przenikliwym.
Ani zbyt śmiałym, ani desperacko przywiązanym do rodziny.
Na ca khuddamācare kiñci,
Yena viññū pare upavedeyyuṃ,
Sukhino vā khemino hontu,
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.
Nie popełniając nawet najdrobniejszych niewłaściwych uczynków, za które później mędrcy mogliby upominać.
Niech szczęście i łagodność trwają,
niechaj wszystkie istoty osiągną pomyślność.
Ye keci pāṇabhūtatthi,
Tasā vā thāvarā va navasesā
Dighā vā yeva mahantā,
Majjhimā rassakā aṇukathūlā.
Niechaj wszystkie istoty które żyją;
poruszające się, nieruchome czy jakiekolwiek inne, długie i duże,
średnie, małe, subtelne czy odrażające,
Diṭṭhā vā yeva adiṭṭhā,
Ye va dūre vasanti avidūre
Bhūtā va sambhavesī va,
Sabba sattā bhavantu sukhitattā.
Widzialne i niewidzialne,
żyjące daleko i tuż obok,
narodzone czy mające przyjść na świat -
niechaj wszystkie istoty będą szczęśliwe i mają się dobrze.
Na paro paraṃ nikubbetha,
Nātimaññetha katthaci na kañci,
Byārosanā paṭighasaññā,
Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.
Niech się nie umniejsza niczyjej wartości,
czy bez powodu uważa kogoś za gorszego.
Niech się nie sprawia przykrości innym
będąc prowokowanym przez gniewne i awersyjne usposobienie.
Mātā yathā niyaṃ puttam,
Āyusā ekaputtamanurakkhe
Evampi sabbabhūtesu,
Mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ.
Niczym matka troszcząca się o życie swojego jedynego syna,
takie samo nastawienie należy rozwijać
wobec wszystkich istot, bez rozróżniania.
Mettañca sabbalokasmi,
Mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ,
Uddhaṃ adho ca tiriyañca,
Asambādhaṃ averamasapattaṃ.
Rozwijaj pełną miłości dobroć
względem wszystkich istot,
ogarniając cały świat,
czy to w górze, czy u dołu, czy w środku.
Bez przeszkód, nienawiści, czy wrogości.
Tiṭṭhaṃ caraṃ nisinno va,
Sayāno yāvat ‘assa vitamiddho.
Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya,
Bramhametaṃ vihāramidhamāhu.
Czy to stojąc, idąc czy siedząc,
a nawet leżąc, lecz nie śpiąc.
Wzbudzaj w sobie tę wolę i nastawienie,
to jest nazywane domeną najwyższych bogów.
Diṭṭhiñca anupagamma,
Sīlavā dassanena sampanno.
Kāmesu vineyya gedhaṃ,
Na hi jātu gabbhaseyya punar eti ‘ti.
Nie tkwiąc w jakichkolwiek poglądach,
lecz postępując etycznie osiąga się właściwy wgląd,
gdy żądze zmysłowości wyciszą się,
nie będzie się już nigdy więcej poczętym w łonie.

Powrót do Tipiṭaki

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0501m.mul8.xml

Źródło: http://www.tipitaka.org/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński