Załącznik

Khan.a

Trzy etapy w momencie świadomości, czyli uppāda, t.hiti, bhanga są prawdopodobnie po raz pierwszy wspomniane w Komentarzach, jednak w dwóch Suttach istnieje bliskie porównanie, które mogło stanowić źródło tych nauk na tema trzech etapów momentu świadomości:

"Istnieją trzy Cechy tego co jest Uwarunkowane (sankhatassa lakkhanā): Powstawanie (uppādo) jest oczywiste, Przemijanie (vayo) jest oczywiste, Zmiana w Istnieniu (thitassa aññathattam, Komentarz = starzenie) jest oczywista" (A. III, 47).

Te same trzy fazy są wspomniane w S. XXII, 37, gdzie są one zastosowane do każdej z pięciu khandha.

POWRÓT