Załącznik

Kamma

ahosi-, janaka-, garuka-, bahula-, upatthambhaka-, upaghātaka-, upapīlaka-, maran.āsanna-, upacchedaka-kamma: żadne z tych terminów nie występuje w Kanonie Sutt lub Abh.. Zostały one wprowadzone przez komentatorów (np. w Abh.S. i Vis.M.) w celu systematycznego grupowania różnorodnych aspektów i funkcji karmy. Termin katattā, jednak często pojawia się w Kanonie Abh. w takich wyrażeniach jak: "Yasmim samaye … kusalassa kammassa katattā … cakkhuviññān.am hoti …." (Dhs. § 431), "Yam atthi rūpam kammassa katattā …." (Dhs. § 653) lub "katattā ca rūpānam" (Patth.) itp.

POWRÓT