POWRÓT DO SŁOWNIKA


1. Īsāna

Jeden z królów dev.

W Tevijja Sutcie (D.i.244; cf. J.v.28; vi.20; oraz Mil. 22) Īsāna wspominany jest wraz z Indrą, Somą, Varuṇą, Pajāpati, Yamą oraz Mahiddhi jako jeden z bogów przywoływanych przez braminów.

Brał udział w bitwie dev przeciw Asurom mając pod rozkazami swoją chorągiew istot niebiańskich. Sakka radzi wszelkim istotom niebiańskim z Tāvatiṃsy by dostrzegły szczyt jego chorągwi lub Pajāpati, Varuṇy albo Īsāny, po to by zniknęła bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie - Dhajagga Sutta (SN.11.03 – Mowa o szczycie chorągwi)

W zgromadzeniach dev zajmujego zawsze czwarte miejsce, zaraz po Varuṇie. W urodzie i długowieczności jest równy Indrze (SA.i.262).

Īsāna to starsze imię Rudry (Sivy) [Böthlinck Roth: Wörterbuch]. Jednak z czasem zaczęło się zmieniać na tyle, że Buddhaghosa opisuje go jako zasiadającego nieopodal Sakki, na podrzędnym miejscu. Być może był on jednym z trzydziestu trzech królów Tāvatiṃsy (KS.i.281, n.4).


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.