Iriyā-patha

(dosł. Sposoby Poruszania): Postawy Ciała, czyli chodzenie, stanie, siedzenie, leżenie. W Satipatthāna Sutcie (patrz satipat.t.hāna) tworzą one przedmiot kontemplacji i ćwiczenie uważności.

"Podczas chodzenia, stania, siedzenia czy leżenia mnich wie: idę, stoję, siedzę, leżę. Rozumie on każdą pozycję ciała."

"Uczeń rozumie, że nie istnieje żadna istota, żadne rzeczywiste ja które chodzi, stoi itd., gdy ktoś mówi: ja idę, ja stoję itp., jest to jedynie sposób porozumiewania." (Komentarz)

POWRÓT