Załącznik

Iddhi

Większość lub prawdopodobnie wszystkie z dziesięciu terminów wymienionych w Vis.M. XII (jak adhit.t.hāna itd.) nie pojawia się we wcześniejszych tekstach Sutt. Jednak w Pts.M. (II, 205-214) są one wymienione we właściwej kolejności i krótko wyjaśnione. Magiczne moce rozumiane pod tymi nazwami są jednak dla większości wyraźnie opisane w najstarszych tekstach Sutt. Porównaj D.34; M.3; A.III,99 itp.

POWRÓT