Iddhi

Moc, magiczna moc. Magiczne moce stanowią jeden z sześciu rodzajów wyższych duchowych Mocy (abhiññā). Wyróżnia się wiele rodzajów magicznych mocy:

  • Moc Przekształcenia (vikubbaniddhi), czyli moc przyjmowania innej formy,
  • Moc Mentalnego Tworzenia (manomayiddhi), czyli moc przekazywania jakiejś kwestii z tego ciała innemu mentalnie wytworzonemu ciału,
  • Moc Przenikliwej Wiedzy (ñān.a-vipphariddhi), czyli moc wrodzonej wiedzy na temat tego, w jaki sposób pozostawać nietkniętym w obecności niebezpieczeństwa,
  • Moc Przenikliwego Skupienia (samādhivipphariddhi) dająca ten sam efekt.

Magicze moce są szczegółowo opisane w Vis.M. XII; Pts.M., Vibh. (Załącznik). Nie są one koniecznym warunkiem Wyzwolenia.

Szlachetna Moc (ariya iddhi) jest mocą panowania nad własnymi poglądami w taki sposób, że coś, co nie jest odrzucające postrzega się jako odrzucające a coś odrzucające jako nieodrzucające. Dzięki temu można przez cały czas pozostawać niewzruszonym i pełnym spokoju. Taki trening umysłu jest często wspominany w Suttach (np. M. 152, A.V. 144), jednak jedynie raz użyty jest termin ariyiddhi (D. 28). Więcej na ten temat patrz Pts.M., iddhi kathā, Vis.M. XII.

POWRÓT