Gati

(dosł. idąc): Koleje istnienia, przeznaczenie, miejsce przeznaczania. "Istnieje koleje cykli istnienia: piekło, królestwo zwierząt, sfera duchów, świat ludzi, niebiański świat" (D. 33; A. XI, 68). Spośród nich pierwsze trzy są zaliczane do złowrogich kolei (duggati, patrz apāya) a dwa późniejsze to szczęśliwe koleje (sugati).

POWRÓT