Nasze życie jest jak nasz oddech

breathlife.jpg

Film opowiada historię fikcyjnego mnicha, zwanego Nyanadharo, który wprowadza nas w codzienne życie w klasztorne leśnej tradycji w Tajlandii. Możemy dzięki temu dowiedzieć się czym jest medytacja buddyjska i na czym polega filozofia tej religii, jakie są zwyczaje mnichów i lokalnej społeczności. Głównym klasztorem mnichów leśnej tradycji jest Wat Pah Nanachat, który został założony w 1975 roku przez znanego buddyjskiego mistrza medytacji, Ajahn Chah'a, dla zwiększającej się liczby swoich uczniów z Zachodu. Pod jego kierownictwem powstało ponad 100 klasztorów na całym świecie, niektóre z nich w krajach zachodnich, takich jak Anglia, Australia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Włochy i USA.

Zobacz: Nasze życie jest jak nasz oddech


Ceremonia odlewania posągu Buddhy

ceremonia.jpg

Dokument pokazujący ceremonię odlewania posągu Buddhy, w której wzięło wielu znanych mnichów (m.in. Ajahn Sumedho). Można zobaczyć społeczność świeckich wyznawców (głównie Tajów), którzy, pełni wiary w zasługi, oddają swe drogocenne kruszce, by uformować kolejną figurkę Błogosławionego. Abhayagiri to klasztor Theravādy w tradycji Ajahn Chaha, znajduje się w USA, wydarzenia z filmu odbyły się w 2003 roku.

Zobacz: Ceremonia odlewania posągu Buddhy


Thanissaro Bhikkhu na temat monastycyzmu, stylu życia i społeczności

ThanissaroBhikkhu01.jpg

Thanissaro Bhikkhu mówi o celu życia monastycznego, jego korzyściach zarówno dla mnichów, jak i świeckich. Mnich opowiada o swojej drodze do klasztoru, odnalezieniu odpowiedniej dla siebie tradycji i nauczyciela, o tym dlaczego odosobnienie może być interakcją z ludźmi, a nie ucieczką od świata oraz dlaczego tak ważne jest prawo do intensywnego poszukiwania szczęścia.

Zobacz: Thanissaro Bhikkhu na temat monastycyzmu, stylu życia i społeczności


Buddha – drogą ciszy i spokoju 01

Droga01.jpg

Na czym polega wyjątkowość buddyjskiego nauczania? Czym szczególnym wyróżniał się Buddha na tle swojej epoki? Co sprawiło, że jego przekaz przetrwał 2,5 tys. lat? Pierwsza część opowieści o życiu i nauczaniu Siddhatthy Gotamy autorstwa George'a N. Marshalla.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 01


Buddha – drogą ciszy i spokoju 02

Droga02.jpg

Druga część opowieści o życiu i nauczaniu Buddhy ukazuje sytuację społeczną, polityczną i religijną w starożytnych Indiach w chwili narodzin księcia Gotamy.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 02


Buddha – drogą ciszy i spokoju 03

Droga03.jpg

Kolejny fragment biografii Buddhy przedstawia reakcję współczesnych na narodziny Gotamy, wczesne dzieciństwo księcia, jego dorastanie w pałacu i pierwsze lata po założeniu własnej rodziny.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 03


Buddha – drogą ciszy i spokoju 04

Droga04.jpg

W czasie swoich podróży Siddhattha Gotama po raz pierwszy dostrzega istnienie cierpienia, chorób, starości i śmierci jako nieodzownych elementów ludzkiego losu.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 04


Buddha – drogą ciszy i spokoju 05

Droga05.jpg

Siddhattha Gotama podejmuje trudną decyzję o zrzeczeniu się praw do spuścizny po ojcu. Młody książę postanawia porzucić dotychczasowe życie, by wstąpić na drogę ku wyzwoleniu.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 05


Buddha – drogą ciszy i spokoju 06

Droga06.jpg

Młody Gotama przyłącza się do grupy wędrujących poszukiwaczy prawdy, by zgłębiać ówczesne systemy filozoficzne. Stopniowo narasta jego sceptycyzm wobec poznanych prawd i zasad. Postanawia samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 06


Buddha – drogą ciszy i spokoju 07

Droga07.jpg

Gotama przezwycięża ziemskie pokusy i oddaje się wielogodzinnej medytacji. Siedząc pod drzewem figowca, osiąga jasny wgląd w wewnętrzny umysł. Odkrywa, że cierpienie i ignorancja pochodząca z fałszywej percepcji są źródłem bólu i nietrwałości życia.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 07


Buddha – drogą ciszy i spokoju 08

Droga08.jpg

Oświecony Gotama poznaje siebie jako Buddhę. Pragnie podzielić się tym poznaniem z innymi. Za najważniejsze moralne przesłanie swojej nauki uważa prawo karmana - niewłaściwe uczynki prowadzą do złych skutków, a właściwe do dobrych rezultatów. Rozpoczyna się okres głoszenia wśród miejscowej społeczności poglądu o prawdziwej wartości życia, według którego szczęście można odnaleźć wyłącznie w sobie samym, poza uwarunkowanym zmianami światem zewnętrznym.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 08


Buddha – drogą ciszy i spokoju 09

Droga09.jpg

Buddha zdobywa pierwszych wyznawców, którzy stają się jego uczniami. W Parku Jeleni w pobliżu Waranasi wygłasza dla nich kazania, wspólnie spędzają czas na dyskusjach i medytacjach. Wkrótce do Sanghi przyłączają się kolejni zwolennicy, gotowi zaufać nowej doktrynie o Oświeceniu.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 09


Buddha – drogą ciszy i spokoju 10

Droga10.jpg

Przebudzony wraz z grupą najbliższych uczniów trafia do klasztoru Kassapy. Budda udowadnia mnichom, że głoszona przez niego nauka zapewnia lepsze rezultaty niż jakakolwiek inna. Sangha powiększa się o kolejnych mnichów pod przewodnictwem Kassapy, który odtąd staje się jednym z głównych wyznawców buddyjskiego bractwa. Wszyscy wraz Przebudzonym udają się do króla Bimbisary. Władca przyjmuje nową wiarę, przekazując Sandze bambusowy zagajnik w mieście Radżagriha na miejsce spotkań.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 10


Buddha – drogą ciszy i spokoju 11

Droga11.jpg

Buddha opuszcza bambusowy zagajnik, zostawiając królowi Bimbisarze i jego poddanym przesłanie o najwyższym darze, jaki posiadamy – naszym umyśle. Wraz z wyznawcami wyrusza w daleką drogę do rodzinnego Kapilavastu. Tutaj kontynuuje nauczanie, stosując technikę zamiany prywatnej wrogości w publiczną dyskusję. W ten sposób zapobiega konfliktom, usuwając niechęć miejscowej ludności wywodzącej się z różnych kast. W stolicy rodu Śakjów dochodzi do spotkania Buddhy z żoną i kilkuletnim synem Rahulą.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 11


Buddha – drogą ciszy i spokoju 12

Droga12.jpg

W szeregi Sanghi wstępuje kilkuletni syn Buddhy, Rahula. Wkrótce w jego ślady idą dwaj kuzyni: Ananda i Devadatta. Po śmierci króla Śuddhodany, władza w królestwie przechodzi w ręce jego żony, Mahāprajāpatī. Wdowa skupia wokół siebie grupę zainspirowanych nowymi naukami kobiet, które rozpoczynają bezdomne życie, licząc na formalne przyjęcie do Sanghi. Początkowo przeciwny temu pomysłowi Buddha, po namowach oraz dzięki poparciu Anandy zgadza się na równy mężczyznom udział kobiet w życiu zakonnym.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 12


Buddha – drogą ciszy i spokoju 13

Droga13.jpg

W parku Jetavana w Sāvatthī, ofiarowanym wyznawcom Buddhy przez bogatego kupca Anathapindikę, powstaje pierwszy klasztor. Buddha nie ustaje w nauczaniu Czterech Szlachetnych Prawd, tłumacząc członkom wspólnoty, dlaczego bez unicestwienia źródeł cierpienia nie można osiągnąć Przebudzenia. Za kluczowe uważa pozbycie się urazy, bo tylko ten, kto nie ma w sobie zła, nie może być przez zło zraniony. Tylko dzięki spokojowi ducha, tak różnemu od pożądania i przyjemności zmysłowej, odczuwa się radość Dhammy.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 13


Buddha – drogą ciszy i spokoju 14

Droga14.jpg

W miarę rozszerzania się nauk Buddhy przybywa wiernych wyznawców, ale też pojawiają się kolejni wrogowie, którzy zawiązują spiski przeciwko Przebudzonemu. Przebiegły Devadatta snuje plany zamachu na życie Mistrza, by przejąć przywództwo w Sandze. Będąc pod wpływem nauk dżinistów, Devadatta forsuje zasady surowej ascezy, która zwiększyłaby dyscyplinę wśród bhikkhu. Buddha traktuje niepokornego siostrzeńca z łagodnością, okazując mu współczucie. Rewolta Devadatty nie znajduje wielu zwolenników.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 14


Buddha – drogą ciszy i spokoju 15

Droga15.jpg

W imię zasady równości Buddha neguje zastany porządek społeczny oparty na systemie kastowym. Uniwersalizm Przebudzonego obejmuje nie tylko na buntowników i nędzarzy, ale też bogaczy i potężnych, którzy pod wpływem jego nauk wstępują na Ośmioraką Ścieżkę. Viśākhā, jedna z najwierniejszych wyznawczyń Buddhy, inicjuje budowę klasztoru dla kobiet w parku Jetavana w pobliżu Sāvatthī. Z woli Przebudzonego reguluje reguły współpracy pomiędzy bhikkhu a bhikkhuni.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 15


Buddha – drogą ciszy i spokoju 16

Droga16.jpg

Buddha naucza dziesięciu zagadnień poświęconych nietrwałości: nieistnienie "ja" (doktryna anatty), zmienność świata fizycznego i ludzkiej świadomości, rozważania nad porzuceniem i oderwaniem się, nad wygaśnięciem i odrazą dla zewnętrznego świata, nad nietrwałością wszystkich elementów składowych. Zamiast przywiązywania do tego, co nietrwałe Przebudzony proponuje skupienie uwagi na wdechu i wydechu.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 16


Buddha – drogą ciszy i spokoju 17

Droga17.jpg

Przebudzony porównuje podążanie Szlachetną Ośmioraką Ścieżką do stawiania kroków na nierównej, choć wygładzonej ścieżce - droga stanie się prosta dla szlachetnych, którzy wędrują po niej równym krokiem. Sariputta próbuje nakłonić Mistrza do napisania podręcznika z wykładnią nauk Dhammy. Tathāgata nie chce ustanawiać fundamentalnych zasad dla Sanghi, bo pragnie wolności poznania dla swoich uczniów.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 17


Buddha – drogą ciszy i spokoju 18

Droga18.jpg

Buddha przewiduje, że dopóki będą przestrzegane zasady dyscypliny ustalone dla mnichów, tak długo Sangha przetrwa. Zaleca skromność i wykonywanie codziennych obowiązków, wierząc w to, że owoce pracy bhikkhu będą świadczyły same za siebie. Naucza, jak radzić sobie ze zmiennością form, odnosząc to do namiętności, chorób i procesu starzenia się ciała.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 18


Buddha – drogą ciszy i spokoju 19

Droga19.jpg

Rozwinięcie nauki Buddhy o dualizmie poznawczym wynikającym ze świadomego i różnicującego myślenia, które nieuchronnie prowadzi do fałszywego podziału na podmiot i przedmiot, wrażenie i rzeczywistość, umysł i materię, postrzegającego i postrzegany obiekt. Istoty posługujące się zmysłami nie uzyskują Oświecenia, gdyż fałszywe koncepcje odnoszące się do rzeczy i zjawisk zniekształcają poznanie.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 19


Buddha – drogą ciszy i spokoju 20

Droga20.jpg

Buddha dobiega swoich 80. urodzin. Od 45 lat kieruje swoje nauczanie do ludzi wszystkich kast, wskazując drogę ku wyzwoleniu. Skupieni wokół Tathagaty uczniowie oczekują pozostawienia instrukcji członkom Sanghi. Świadom zbliżającego się końca Buddha wygłasza w Vesāli swoje ostatnie kazanie.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 20


Buddha – drogą ciszy i spokoju 21

Droga21.jpg

Siddhattha Gotama umiera w 483 p.n.e, nad ranem, wiosennej nocy, podczas pełni Księżyca, w miesiącu wesak. Ciało Tathagaty zostaje spalone, a szczątki Mistrza rozdzielone na osiem relikwii. Kassapa usiłuje ratować wspólnotę, remontując klasztory i ocalając od zapomnienia słowa kazań Przebudzonego oraz zasady dyscypliny. Początkowo śpiewnie recytowane sutty z czasem zostają spisane jako zatwierdzony przez zgromadzenie kanon.

Zobacz: Buddha – drogą ciszy i spokoju 21


Nasz umysł nie jest naszym przyjacielem

nasz1.png

Co dzieje się w naszych umysłach? Czy to rzeczywiście "ja" myśli i czuje? Ten film pokazuje podejście do odpowiedzi na te pytania poprzez medytację.

Zobacz: Nasz umysł nie jest naszym przyjacielem


Pęknięcie na ścianie

p%C4%99kni%C4%99cie.jpg

Na naszych oczach zachodzą ogromne zmiany. Największe religie świata otwierają swoje patriarchalne struktury na kobiety. Film "Pęknięcie na ścianie. Buddyjski klasztor kobiecy w Tajlandii oczami Europejki" opowiada o kobietach w Tajlandii, które stawiają pierwsze kroki na ścieżce bhikkhunī - w pełni wyświęconych mniszek buddyjskich.

Zobacz: Pęknięcie na ścianie

Napisz swoją opinię o filmie


Mistrzynie życia duchowego

miniatura_mistrzynie.jpg

W swoim filmie chcemy przyjrzeć się bliżej temu zjawisku, jakim jest ordynacja kobiet. Co się stało, że ta tradycja wygasła, a teraz się odradza? Czy i dlaczego ludziom potrzebne są kobiety w duchowieństwie? Mimo tego, że według nauk Buddy święcenia mogą przyjmować zarówno kobiety jak i mężczyźni, w wielu krajach buddyjskich na skutek patriarchalnego systemu społecznego nauki te zostały zapomniane i mnichami mogą zostać tylko mężczyźni. Obecnie można zaobserwować odradzanie się kobiecych linii przekazu w wielu krajach. Jednym z nich jest Sri Lanka. Wesprzyj projekt na portalu Polakpotrafi.pl tak by ten film dokumentalny mógł powstać.

Zobacz: Mistrzynie życia duchowego

Napisz swoją opinię o filmie


Witaj w prawdziwym świecie: Dostrzeganie bez umysłu

welcometorealbok.jpg

Większość ludzi ma różne pojęcie odnośnie tego czym jest oświecenie. Niektórzy wyobrażają je sobie jako promieniste światło, inni jako przejaw mądrości i wglądu, a jeszcze inni jako boski stanu egzystencji. Czy taka jest prawda? Po prawdzie jest to znacznie prostsze.

Zobacz: Dostrzeganie bez umysłu

Napisz swoją opinię o filmie


Tygrysie Serca

thaismall.jpg

Film dokumentalny o Tajskiej Tradycji Leśnej (development). Celem wyprawy, o której wsparcie prosimy, jest zebranie materiału i stworzenie 15-minutowego filmu oraz reportażu prasowego o Tajskiej Tradycji Leśnej. Film jest już dostępny dla każdego na YouTube. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy pomogli stworzyć nam ten krótki dokument.

Zobacz: Tygrysie Serca

Napisz swoją opinię o filmie


Inny głos

minidhammananda.jpg

Czcigodna Dhammananda opowiada historię Yasodhary, żony Siddhatthy, który stał się Buddhą. Historia życia Buddhy z perspektywy kobiecej, widziana oczami jego porzuconej małżonki, oraz tego co czuła i jakie trudy musiała przejść w związku z odejściem męża z pałacu.

Zobacz: Inny głos

Napisz swoją opinię o filmie


Nanavira Hamuduru

Nanaviraplakat2.jpg

W 1949 roku oficer brytyjskiego wywiadu wypłynął na Cejlon, by stać się buddyjskim mnichem. Wyświęcony jako Czcigodny Ñāṇavīra, żył w lasach w pobliżu nadmorskiej miejscowości Bundala aż do samobójstwa w 1965 roku. Film opowiada o jednym z najznamienitszych mnichów buddyjskich naszych czasów, rebelianta, samotnika, pełnego wewnętrznych konfliktów, nosorożca, który w pojedynkę przemierzał dżunglę.

Zobacz: Nanavira Hamuduru

Napisz swoją opinię o filmie


Dźwięki Ciszy

d%C5%BAwi%C4%99ki1.jpg

Film opowiadający o medytacji więźniów w polskich zakładach karnych. Jest on jest realizacją projektu „Więzienie jako źródło kultury". Inspiracją do stworzenia tego filmu były dźwięki towarzyszące medytacji buddyjskiej odbywającej się w więzieniu na ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Więcej o filmie jak też o programie buddyjskiego wolontariatu wspierającego osoby osadzone w zakładach karnych można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Przebudzeni (Przebudzeni.org)

Zobacz: Dźwięki Ciszy

Napisz swoją opinię o filmie


Jednominutowa medytacja

onesmall.jpg

Film uczący techniki medytacyjnej w danej chwili, przedstawionej w animacji jak też opisanej w książce autora, Martin Boroson'a: "One-Moment Meditation" (Medytacja w jednej chwili), dzięki której można zredukować stres, poprawić koncentrację i odnaleźć spokój… właśnie teraz. 

Zobacz: Jednominutowa medytacja

Napisz swoją opinię o filmie


Nowy początek

smallnewbeginning.jpg

Film jest opowieścią o tworzeniu miejsca i szans dla mniszek (bhikkhuni), które zwykle dostępne są tylko dla mnichów (bhikkhu).

Zobacz: Nowy początek

Napisz swoją opinię o filmie


Momenty z życia Czcigodnej Bhikkhuni Dhammanandy

dhammananda.jpg

Wywiad z Czcigodną Dhammanandą o jej wczesnym wychowaniu w tradycyjnej rodzinie buddyjskiej w Tajlandii i o tym jak poczuła, że ma "dość" przyziemnego życia i postanowiła wyjść z domu, stając się swego rodzaju "rebeliantką".

Zobacz: Momenty z życia Czcigodnej Bhikkhuni Dhammanandy

Napisz swoją opinię o filmie


The Dhamma Brothers

dhammabro.jpg

"The Dhamma Brothers" to emocjonującą opowieść o ludzkich możliwościach i przemianie, towarzysząc i dokumentując historie więźniów w Donaldson Correction Facility, którzy biorą udział w 10-dniowych kursach medytacyjnych Vipassany.

Zobacz: The Dhamma Brothers

Napisz swoją opinię o filmie


O karmie

pobrane%281%29.jpg

Buddyjski mnich, Czcigodny Ajaan Tippakorn Sukhito, przeor klasztoru i ośrodka medytacyjnego Ban Sawang Jai, w Pak Chong, w Tajlandii, mówi o karmie.

Zobacz: O karmie

Napisz swoją opinię o filmie


O medytacji

Meditation.jpg

Buddyjski mnich, Czcigodny Ajaan Tippakorn Sukhito, przeor klasztoru i ośrodka medytacyjnego Ban Sawang Jai, w Pak Chong, w Tajlandii, mówi o medytacji.

Zobacz: O medytacji

Napisz swoją opinię o filmie


Ostateczny test

0.jpg

Buddyjski mnich, Czcigodny Ajaan Tippakorn Sukhito, przeor klasztoru i ośrodka medytacyjnego Ban Sawang Jai, w Pak Chong, w Tajlandii, sam będący słabego zdrowia uczy o tym jak powinno podchodzić się do śmierci.

Zobacz: Ostateczny test

Napisz swoją opinię o filmie


Dhammasara - klasztor mniszek

dhammasara.flv_000014160.jpg

W 1983 roku Ajahn Brahm został wysłany przez swojego nauczyciela Ajahn Chah Bodinyanę z Tajlandii do Perth. W 1998 r. ustanowiono klasztor mniszek Dhammasara. W 2009 odbyła się ceremonia wyświęcenia czterech mniszek. Film opowiada o wyjątkowym przedsięwzięciu jakim jest klasztor mniszek Dhammasara. Pokazana jest także ceremonia uczczenia sześćdziesiątych urodzin Ajahna Brahma. Wtedy to klasztor Bodinyana otrzymał dar w postaci złotej statuy Buddhy od króla Tajlandii.

Zobacz Dhammasara - klasztor mniszek

Napisz swoją opinię o filmie


Mój brat - buddyjski mnich

My-Brother.jpg

Film dokumentalny o młodym mężczyźnie z Finlandii, który jedzie do Tajlandii aby stać się buddyjskim mnichem. Historia opowiadana przez jego siostrę, która towarzyszy mu w początkach jego podróży.

Zobacz: Mój brat - buddyjski mnich

Napisz swoją opinię o filmie


Życie Buddhy

Buddha-BBC.JPG

Ponad 2,500 lat temu jeden człowiek pokazał światu drogę do oświecenia. Ten przepięknie stworzony film starannie przedstawia fascynującą historię księcia Siddhatthy oraz jego duchowej przemiany, dzięki której stał sie Buddhą.

Zobacz: Życie Buddhy

Napisz swoją opinię o filmie


Buddha przychodzi do Sussex

pobrane.jpg

Reportaż o wizycie Ajahn Chah'a w Anglii pod koniec lat 70-tych gdy Ajahn Sumedho i jego uczniowie stworzyli pierwszy klasztor leśnej tradycji w Chithurst.

Zobacz: Buddha przychodzi do Sussex

Napisz swoją opinię o filmie


Opowieść mnicha

monk.JPG

Dzień z życia młodego mnicha buddyjskiego. Tapassī Bhikkhu opowiada w filmie swoje codzienne obowiązki jak również podstawy doktryny buddyjskiej.

Zobacz: Opowieść mnicha

Napisz swoją opinię o filmie


Droga uważności

mindful.jpg

Pełny film BBC pod tytułem "Droga uważności". W filmie udokumentowano mowy Luang Por Chah'a (Ajahn Chah'a), jak również młodego Ajahn Liam'a który wskazany został na następcę i przeora klasztoru Wat Pah Pong.

Zobacz: Droga uważności

Napisz swoją opinię o filmie