Dhātu-vavatthāna

Analiza (lub określenie) czterech Elementów [lub pierwiastków], jest opisana w Vis.M. XI, 2, jako ostatnie z 40 ćwiczeń umysłu (patrz bhāvanā). W zwięzłej formie to ćwiczenie jest podane w D. 22 i M. 10 (patrz Satipat.t.hāna), jednak szczegółowo jest ono wyjaśnione w M. 28, 62, 140.

Porównanie do rzeźnika podane w M. 10 ("O mnisi podobnie jak rzeźnik lub pomocnik rzeźnika po tym jak zabił krowę i podzielił na oddzielne części, powinien usiąść pomiędzy czterema grupami, podobnie uczeń kontempluje to ciało w odniesieniu do elementów") jest wyjaśnione w następujący sposób w Vis.M. XI.:

"Ktoś, który hoduje krowę, przynosi ją do rzeźnika, wiąże ją, układa i zabija lub patrzy na zabijaną i martwą krowę. Idea "krowy" nie zanika tak długo, jak długo jej ciało nie jest pocięte i podzielone na kawałki. Jednak gdy zaraz po jej pocięciu i podzieleniu usiądzie, idea "krowy" znika i powstaje idea "mięsa". Nie myśli on wtedy: "Sprzedaję krowę" lub "kupuję krowę".

W podobny sposób dla mnicha, który wcześniej był pełnym niewiedzy, światowym człowiekiem, świeckim lub bezdomnym, idea "żywej istoty", "człowieka" lub "osoby" nie znika tak długo, aż nie rozłoży on tego ciała - w jakiejkolwiek jest ono pozycji, czy położeniu - i nie przeanalizuje go kawałek po kawałku. Natychmiast jednak, gdy przeanalizuje on to ciało według jego elemetów, idea "żywej istoty" znika a umysł zostaje utwierdzony w kontemplacji elementów." (Załącznik)

POWRÓT