Dhamma-cakka

Koło (sfera) Prawa, jest określeniem na doktrynę wprawioną w ruch (ustanowioną) przez Buddhę, czyli Cztery Szlachetne Prawdy (sacca).

"O mnisi, Doskonały, Święty, Całkowicie Oświecony w Parku Jeleni w Isipatana koło Benares wprawił w ruch (ustanowił) nieprześcignione Koło (sferę) Prawa" (M. 141). Porównaj cakka.

POWRÓT