Załącznik

Citta-vīthi

podobnie jak wszystkie terminy oznaczające rozmaite funkcje w procesie świadomości takie, jak āvajjana-citta, sampat.icchana, santīran.a, votthapana, javana, tadāramman.a, bhavaga, cuti, żadne z nich nie są zawarte w Kanonie Sutt z wyjątkiem javana, który pojawia się w Pts.M. Nawet w kanonie Abhidhammy (np. w Patthanie) jedynie javana i bhavanga są dwa razy krótko wspomniane. Etapy te jednak musiałyby być mniej więcej znane.

Porównaj np. w Patthana: ''Cakkhu-vinnān.am tam. sam.payuttakā ca dhammā (= cetasikā) mano-dhātuyā (spełniając funkcję sampat.icchana), tam. sam.payuttakānan ca dhammānam. (cetasikānani) anantara-paccayena paccayo. Mano-dhātu … manovinnan.a-dhātuyā (pełniąc funkcję santīran.a i votthapana)…. Purimā purimā kusalā dhammā (javanā) pacchimānam. pacchimānam. kusalānam. dhammānam. (javanacittānam.) anantara-paccayena paccayo… avyākatānam. dhammānam. (tadāramman.a- i bhavanga-cittānam…..)."

POWRÓT