Citta-kkhan.a

Moment Świadomości, jest czasem, jaki zajmuje pojedynczy etap w Procesie Percepcji lub w ciągach poznawczych (citta-vīthi, patrz viññān.a-kicca).

Ta chwila ponownie jest podzielona na chwile:

  • Powstawania (uppāda),
  • Trwania (t.hiti) i
  • Rozpadu (bhanga).

W komentarzach jest powiedziane, że taki moment ma niedostrzegalnie krótki okres trwania i nie zajmuje dłużej niż miliardową cząstkę czasu zajmowanego przez błysk pioruna. Jednak możliwe jest, jak sami wiemy z doświadczenia by w ciągu sekundy śnić o niezliczonych rzeczach i wydarzeniach.

W A. I, 10 jest powiedziane: "Nie znam, o mnisi niczego co by się zmieniało tak szybko jak świadomość. Z trudnością można znaleźć coś co można byłoby porównać z tą nagle zmieniającą się świadomością”. (Załącznik)

POWRÓT