Carita

Natura, charakter. W Vis.M. III podana jest klasyfikacja sześciu rodzajów ludzi:

  • o Chciwej Naturze (rāga-carita),
  • o Gniewnej Naturze (dosa-carita),
  • o Głupiej lub tępej Naturze (moha-carita),
  • o pełnej Wiary Naturze (saddhā-carita),
  • o Inteligentnej Naturze (buddhi-carita),
  • o Rozmyślającej Naturze (vitakka-carita).

(Załącznik)

POWRÓT