Cakkhu

Oko, patrz āyatana. W CNid. (PTS, str. 235,pierwsze trzy także w It.52) wymienionych jest następujących pięć rodzajów oczu:

  • Fizyczne Oczy (mamsa cakkhu),
  • Boskie Oko (dibba-cakkhu, patrz abhiññā),
  • Oko Mądrości (paññā-cakkhu),
  • Oko Buddhy (Buddha-cakkhu),
  • Oko Wszychwiedzy (samanta-cakkhu, częsty tytuł Buddhy).

POWRÓT