Cakka

Koło jest jednym z siedmiu drogocennych klejnotów prawego Władcy Świata (cakkavatti: Ten który posiada Koło, porównaj D. 26) i symbolizuje proces podboju i rozszerzania niepodległości. Od tego pochodzi obrazowe wyrażenie: dhammacakkam. pavatteti - wprawił on w ruch Koło Prawa i nazwa pierwszego nauczania Buddhy Dhammacakkappavattana Sutta (patrz dhamma-cakka).

Inne obrazowe znaczenie Cakka to błogosławieństwo. Istnieją cztery takie pomyślne koła lub błogosławieństwa:

  • życie w stosownym miejscu,
  • towarzystwo dobrych ludzi,
  • przynoszące zasługę czyny dokonane w przeszłości oraz
  • prawe skłonności (A. IV, 31).

Bhava-cakka, czyli koło istnienia lub życia jest określeniem na Współzależne powstawanie (patrz pat.iccasamuppāda).

Patrz "The Buddhist Wheel Symbol" autorstwa T. B. Karun.aratane (WHEEL 137/138), "The Wheel of Birth and Death", autorstwa Bhikkhu Khantipālo (WHEEL 147/149).

POWRÓT