POWRÓT DO SŁOWNIKA


1. Buddhaghosa Thera

Największy komentator Tipitaki. Wywodził się z kasty Brahminów; w Sāsanavamsa znajdujemy informację, że jego ojciec nazwiskiem Kesa, był kapłanem (purohita) na dworze króla Sangāma. Urodził się w wiosce nieopodal Buddhagayā; opanował biegłość w Vedach oraz naukach im pokrewnych. Pewnego dnia natknął się na mnicha imieniem Revata i, stoczywszy przegraną dysputę, z pragnieniem zgłębienia nauk Buddhy wstąpił do Zakonu. Jego mowy dorównywały wnikliwością kazaniom samego Buddhy, a jako że jego słowa roznosiły się po świecie (tak jak uprzednio słowa Buddhy) zaczęto wołać nań Buddhaghosa. Przebywając z Revatą napisał Ñānodaya i Atthasālinī, rozpoczął także pracę nad Parittatthakathā (zwięzłym komentarzem do) Tipitaki.

Pragnąwszy wykonać zadanie, kierowany radą Revaty, wyruszył na Cejlon (Sāsanavamsa mówi, że zesłano go na tam za karę, ponieważ twierdził, że jest mądrzejszy od swojego nauczyciela), gdzie w Mahāvihāra pod okiem Sanghapāli studiował syngaleskie komentarze. Jego nauka została zwieńczona napisaniem Visuddhimaggi, czym pozyskał sobie przychylność Starszych z Mahāvihāry, którzy tym sami dali mu przyzwolenie do przetłumaczenia syngaleskich komentarzy na język palijski. Zadanie to wykonał przebywając w Ganthākaravihāra, a po skończonej pracy wrócił do Jambudīpa. (zgodnie z tradycją birmańską swoje kopia Tipitaki i Komentarzy otrzymał z z āloka vihāra; ale zobacz: „The Pali Literature of Ceylon, by Malalasekera” 83, n.1.4).

Do prac Buddhaghosy (poza wspomnianymi wyżej) zalicza się Komentarze do Vinayi: Samantapāsādikā i Kankhāvitaranī, Komentarze do Sutta Pitaki: Sumangalavilāsinī, Papañcasūdanī, Sāratthappakāsinī i Manorathapūranī.

Przypisuje mu się także autorstwo Komentarzy do Khuddakapātha, do Sutta Nipāty (tzn. Paramatthajotikā) oraz do Dhammapady. Napisał także serię Komentarzy do Abhidhammy: Atthasālinī, Sammohavinodanī oraz Pañcappakaranatthakathā.

Literatura uzupełniająca [w języku angielskim]:

- Bimala Charan Law, M.A., B.L. „Life and work of Buddhaghosa”
- Wprowadzenie do „The Path of Purification - Visuddhimagga” Bhikkhu Ñāṇamoli, BPS
- http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhaghosa


2. Buddhaghosa

Zwany Culla Buddhaghosa, odróżniając go od jego wielkiego imiennika. Pochodził z Cejlonu (Gv.67); przypisuje mu się autorstwo dwóch prac (Gv.63): Jātattagīnidāna oraz Sotattagīnidāna. Pierwsza prawdopodobnie odnosi się do Jātakatthakathā (P.L.C.126). To na jego prośbę Buddhaghosa (1) napisał Komentarz do Abhidhammy (Gv.68).


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.