Brahma-cariya

Czyste (cnotliwe) lub święte życie, jest określeniem na życie mnicha. Także świeccy wyznawcy, którzy przestrzegają ośmiu moralnych wskazań (sikkhāpada) przyjmują jako trzecie wskazanie ślubowanie czystości, czyli całkowite powstrzymywanie się od relacji seksualnych. Najwyższym celem brahma-cariya jest według M. 29 Niewzruszone Wyzwolenie Umysłu (akuppā ceto-vimutti).

POWRÓT