Bodhisatta

Oświecona Istota, jest istotą, której przeznaczeniem jest Stan Buddhy, przyszły Buddha. Według tradycji, Bodhisatta zanim dojdzie do jego ostatniego odrodzenia jako Buddha na tej ziemi, żyje w niebie Tusita (patrz deva), niebie błogości. Porównaj A.IV,127, VIII,70.

W kanonie Pāl.i i w Komentarzach tytuł Bodhisatta jest przypisany Księciu Siddhatcie przed jego Oświeceniem i w jego wcześniejszych odrodzeniach. Sam Buddha stosuje ten termin, gdy mówi o swoim życiu przed Oświeceniem (np. M. 4, M. 26). Stan Bodhisatty nie jest ani wspomniany, ani zalecany jako ideał wyższy lub równoważny ze Stanem Arahata. W pismach Pāl.i nie ma także żadnych zapisów o uczniu ogłaszającym ten stan jako swoją aspirację.

Patrz bodhi.

POWRÓT