Bodhipakkhiya-dhammā

Trzydzieści siedem Przedmiotów odnoszących się do Oświecenia lub Warunków Oświecenia, obejmują one całą doktrynę Buddhy. Są to:

  • cztery Właściwe Wysiłki (patrz padhāna),
  • pięć Duchowych Mocy (bala),
  • Szlachetna Ośmioraka Ścieżka (patrz magga).

W M. 77 wymienione i wyjaśnione są wszystkie 37 bodhipakkhiya-dhammā, choć nie pojawia tam się ten termin. Szczegółowe ich wyjaśnienie jest podane w Vis.M. XXII. W S.XLVII, 51, 67 jedynie pięć duchowych zdolności (indriya) jest nazwane bodhipakkhiya-dhammā, natomiast w Jhāna Vibhan.ga - jedynie siedem czynników oświecenia (bojjhanga).

Patrz "The Requisites of Enlightenment" autorstwa Ledi Sayadaw (WHEEL 169/172).

POWRÓT