Bhojane mattaññutā

Znajomość umiaru w jedzeniu. "Następnie o mnisi, mnich mądrze rozmyślający spożywa ofiarowane mu pożywienie nie dla zabawy, ani nie dla oddawania się przyjemności, ani by stać się pięknym lub przystojnym, lecz by podtrzymywać i wspierać to ciało, by unikać szkody i by pomagać świętemu życiu, myśląc następująco - W ten sposób pokonam przeszły ból (głodu) i nie pozwolę by powstał nowy ból. Długie życie, brak przewiny i spokój będą moim udziałem. - To o mnisi jest znajomość umiaru w jedzeniu." (A. III. 16)

"Czy, o mnisi byłoby możliwe by Nanda prowadził całkowicie czyste życie świętości, gdyby nie strzegł swoich zmysłów i nie znał umiaru w jedzeniu?" (A. VII, 9)

POWRÓT