Āyūhana

Nagromadzenie (karmiczne), jest określeniem stosowanym w literaturze komentarzy w odniesieniu do korzystnych i szkodliwych wolicjonalnych Działań (karma) lub Formacji Karmicznych (sankhāra, patrz pat.iccasamuppāda), które są podstawą przyszłego odrodzenia.

“Nagromadzenie jest określeniem stosowanym względem Formacji Kammicznych i oznaczających zamiary lub Wolę (cetanā), które powstają przy wytwarzaniu kammy - najpierw, gdy myśli się "Dam ofiarę" a następnie podczas samego ofiarowania (np. przez jeden miesiąc lub rok). Jednak zamiar w chwili, gdy wręcza się ofiarę otrzymującemu ją jest nazywany Procesem Karmicznym (kamma-bhava, patrz Vis.M. XVII, IX, X).

Inaczej mówiąc zamiary podczas pierwszych sześciu momentów impulsów (javana) zależnych od jednego i tego samego stanu Przytomności (āvajjana, patrz viññān.a-kicca) są nazywane Formacjami Karmicznymi podczas, gdy siódmy moment impulsu jest nazywany Procesem Karmicznym (kamma-bhava) … lub każda wola jest nazywana Procesem Karmicznym a jej nagromadzenie Formacją Karmiczną. " (Vis.M. XVII)

Patrz Pat.iccasamuppāda (2, 10), (Załącznik).

POWRÓT