Avyākata

dosł. Nieokreślone, czyli ani karmicznie zdrowe, ani szkodliwe – są to karmicznie neutralne, czyli moralnie neutralne stany świadomości i czynniki mentalne.

Są one albo jedynie Rezultatem (vipāka) karmy, jak na przykład wszystkie doświadczenia zmysłów i stowarzyszone z nimi czynniki mentalne, albo są one karmicznie Niezależnymi funkcjami (kiriya-citta). W ostatnim przypadku nie są one ani karmiczne, ani nie są rezultatami karmicznymi. Patrz Tabela I, (Załącznik).

POWRÓT