Avihim.sā

(równoważniki: ahim.sā, avihesā): Nie-szkodzenie, unikanie przemocy, brak okrucieństwa. Myśl o Nie-szkodzeniu (lub brak okrucieństwa, avihim.sā-vitakka) jest jednym z trzech elementów Właściwej Myśli (sammā-sankappa), czyli drugiego składnika ośmiorakiej Ścieżki (patrz magga). W kilku listach Elementów (dhātu) pojawia się także Element Nie-szkodzenia (avihesā-dhātu) w znaczeniu podstawowej cechy szlachetnej myśli. Patrz Dhp. 225, 261, 270, 300.

POWRÓT