Avacara

Sfera, świat. Trzy sfery istnienia to:

  • Sfera Zmysłów (kāmāvacara),
  • Sfera subtelnej Materii (rūpāvacara),
  • Niematerialna Sfera (arūpāvacara).

"Czym są przedmioty Sfery Zmysłów (kāmāvacara )? Każdy przedmiot istniejący pomiędzy piekłem Avīci na dole po niebo Paranimmitavasavatti na górze (patrz deva), mający tam swoją sferę i istoty tam zawarte, to znaczy: Skupiska istnienia, Elementy, Podstawy (khandha, dhātu, āyatana), ciało, uczucie, percepcja, formacje mentalne, wszystkie te rzeczy należą do sfery zmysłów.

Jednak, które przedmioty należą do Sfery Materii (rūpāvacara)? Wszystkie przedmioty istniejące pomiędzy światem Brahmy na dole po świat Akan.it.t.ha na górze (patrz deva), mające tam swoją sferę i istoty tam zawarte … a także świadomość i składniki mentalne kogoś, to wkracza w skupienie (subtelnej materii) lub kogoś, kto w tej sferze się odrodził lub kto już za swego życia żyje w szczęściu (wchłonięć), wszystkie te rzeczy należą do sfery subtelnej materii.

Które rzeczy należą do Niematerialnej Sfery (arūpāvacara)? Świadomość i czynniki mentalne powstające u istot odradzających się pomiędzy sferą niezmierzonej przestrzeni na dole po sferę ani-postrzegania-ani-niepostrzegania na górze (patrz jhāna 5-8) oraz świadomość i czynniki mentalne kogoś, kto wkroczył (w niematerialne wchłonięcia) lub kto się odrodził w tej sferze lub kogoś, kto już w trakcie swego życia żyje w szczęściu (niematerialnych wchłonięć). Wszystkie te rzeczy należą do niematerialnej sfery." Porównaj Dhs. 1280, 1282, 1284; Vibh. XVIII. (Załącznik).

POWRÓT