Assāsa-passāsa

Wdech i Wydech, są funkcjami lub Formacjami Ciała lub fizycznymi (kāya-sankhāra), podczas gdy Myśl-koncepcja i Dyskursywne myślenie (vitakka i vicāra) są nazywane werbalnymi funkcjami (vacī-sankhāra), patrz sankhāra

2. Wdech i wydech tworzą jeden z sześciu aspektów elementu wiatru (patrz dhātu). Porównaj M. 62.

POWRÓT