Asekha

(dosł. Nie-Uczący się, patrz sekha), uczeń o zakończonym treningu, ktoś ponad uczeniem się, adept. Jest to określenie na Arahata, Świętego (patrz ariya-puggala), ponieważ osiągnął on doskonałość wyższego treningu moralności, wyższego treningu umysłu oraz wyższego treningu mądrości (patrz sikkhā) i nie ma już potrzeby by więcej się doskonalił.

POWRÓT