Āsava

(dosł. wpływy), Skazy, splamienia, zepsucia, zatruwające uprzedzenia1. Lista podaje cztery skazy (jak w D.16, Pts.M., Vibh.):

  • Zmysłowe Pożądanie (kāmāsava),
  • (pożądania wiecznego) Istnienia (bhavāsava),
  • (błędnych) Poglądów (dit.t.hāsava) oraz

Lista trzech pomijająca skazę poglądów może być starsza i jest częściej spotykana w Suttach, np. w M.2, M.9, D.33, A.III,59, 67, A.VI, 63. W Vibh. (Khuddakavatthu Vibh.) wspomniana jest zarówno trójelementowa jak i czteroelementowa. Czteroelementowy podział pojawia się także pod nazwą powodzi (ogha) oraz jarzma (yoga).

Poprzez ścieżkę wkraczania-w-strumień zniszczone zostają skazy poglądów. Poprzez ścieżkę nie-powracania zniszczone zostają skazy zmysłowego pożądania. Poprzez ścieżkę Stanu Arahata zniszczone zostają skazy istnienia i niewiedzy. M. 2 ukazuje jak pokonać te skazy, tzn. poprzez wgląd, opanowanie zmysłów, unikanie i mądre stosowanie rzeczy niezbędnych do życia itp. Na temat wyjaśnienia zawartego w komentarzach, patrz tłumaczenie tekstu wg. Atthasālinī I, str. 63: II, str. 475.

Khīn.āsava, czyli Ten, którego Skazy zostały zniszczone lub Wolny od Skaz jest określeniem Arahata lub Świętego. Stan Arahata jest często nazwany āsavakkhaya, czyli Zniszczeniem Skaz. Sutty, które kończą się osiągnięciem przez słuchających ich Stanu Arahata często podsumowują słowami: "Podczas tej wypowiedzi poprzez brak przywiązania, serca Bhikkhu zostały uwolnione ze skaz" (… anupādāya āsavehi cittāni vimuccim.sūti).

Więcej na temat terminu patrz O wszystkich Āsavach komentarz Bhikkhu Vilāsy [przypis tłum. polskiego].

POWRÓT