Asan.khārika-citta

Termin Abhidhammy ozaczający spontanicznie powstający stan świadomości, czyli bez wcześniejszej uwagi, przygotowania ani też wzbudzenia przez innych. Stąd określenie Nieprzygotowany, niewzbudzony. Termin ten jest przeciwieństwem (sasankhārika-citta) i prawdopodobnie pochodzi od podobnego rozróżnienia w Suttach (A. IV, 171; "Ścieżka" 184). Patrz Tabela I, przykłady w Vis.M. XIV, str. 84.

POWRÓT