Ariya-vam.sa

Cztery Szlachetne Tradycje to:

  • zadowolenie (przez mnicha) z jakichkolwiek szat,
  • zadowolenie z jakiegokolwiek ofiarowanego pożywienia,
  • zadowolenie z jakiegokolwiek miejsca do mieszkania oraz
  • znajdowanie przyjemności w medytacji i braku przywiązania.

W Ariya-vam.sa Sutta (A. IV , 28) i podobnie w D. 33 jest powiedziane: "Następnie mnich jest zadowolony z jakichkolwiek szat, ofiarowanego pożywienia, miejsca do mieszkania, znajduje przyjemność i radość w treningu umysłu i braku przywiązania. Jednak nie jest on z tego powodu ani wyniosły, ani nie spogląda z pogardą na innych. Następnie o mnichu, który jest zdolny i wytrwały oraz żyje w bardzo świadomy i uważny sposób, jest powiedziane, że jest mocno utwierdzony w starożytnych tradycjach, które są uważane za najbardziej wzniosłe."

Pełne tłumaczenie Ariya-vamsa Sutta w WHEEL 83/84.

POWRÓT