Anusaya

Siedem Złych Skłonności, inklinacji lub tendencji to:

”Rzeczy te nazywane są złymi skłonnościami, ponieważ z powodu ich uporczywości stają się one ciągle i na nowo warunkami dla powstawania wciąż to nowej zmysłowej chciwości itp.'' (Vis.M.XXII,60).

Yam.VII najpierw określa, w jakich istotach takie złe skłonności istnieją oraz które złe skłonności, w odniesieniu do czego i w której sferze istnienia. Następnie podaje wyjaśnienia odnośnie ich pokonania, przeniknięcia itd. Porównaj Przewodnik VI (vii).

Według Kath. kilka starożytnych Buddyjskich szkół błędnie utrzymywało pogląd, że jako takie anusaya oznaczały jedynie ukryte kammicznie neutralne właściwości. Jest to sprzeczne z koncepcją Theravādy. Porównaj Przewodnik V, 88, 108, 139.

POWRÓT