Ānupubbī-kathā

Stopniowe wyjaśnienia, stopniowe kazanie, udzielane przez Buddhę, gdy koniecznym jest by najpierw przygotować umysł słuchacza zanim wypowie się zaawansowane nauki Czterech Szlachetnych Prawd. Tekst brzmi następująco (np. D.3, D.14, M.56):

"Wtedy Błogosławiony udzielił mu stopniowych pouczeń, to znaczy nauczał o szczodrości (Ofiarowaniu, dāna), Moralnym postępowaniu (sīla) i o Niebach (sagga). Wyjaśnił zagrożenie, próżność oraz skrzywienie zmysłowych przyjemności i zalety wyrzeczenia. Gdy Błogosławiony dostrzegł, że umysł słuchacza jest gotowy, zgodny, wolny od przeszkód, wzniosły i klarowny, wtedy wyjaśnił mu wzniosłe Nauki Szczególne dla Buddhów (buddhānam. sāmukkam.sikadesanā), to znaczy: cierpienie, jego przyczynę, jego wygaśnięcie i ścieżkę."

POWRÓT