Aññā

Najwyższa Wiedza, Gnoza, odnosi się do doskonałej wiedzy Świętego (Arahata, patrz ariya-puggala). Gdy mnich wskazuje na osiągnięcie przez niego Świętości (Arahatta), następujące zdanie jest często cytowane w Suttach: "Wyjawia on Najwyższą Wiedzę (aññam. byākaroti) w następujący sposób: Odrodzenie ustało, dopełnione jest to święte życie, zadanie zostało dokonane i żadne z nich już nie nadejdzie."

Zdolność Najwyższej Wiedzy (aññindriya = aññā-indriya, patrz indriya) jest jednak obecna na sześciu spośród ośmiu stopni Świętości, który rozpoczyna się Owocem Wstępowania-w-strumień (Sotāpatti-phala) aż do Ścieżki Świętości (Arahatta-magga). Patrz Dhs. (PTS) 362-364, 505, 553, Indriya Vibhan.ga, "Ścieżka" 162.

POWRÓT