Bhikkhu_Analayo.jpg

Bhikkhu Anālayo jest buddyjskim mnichem (bhikkhu), badaczem oraz nauczycielem medytacji. Urodził się w Niemczech w 1962 roku i "odszedł w bezdomność" w 1995 na Sri Lance. Najbardziej znany jest ze swych badań porównawczych wczesnych tekstów buddyjskich, zachowanych przez różne tradycje.

Bhikkhu Anālayo tymczasowo wyświęcił się w Tajlandii po odosobnieniu w Wat Suan Mokkh, klasztorze założonym przez Ajahna Buddhadasę. Po dwóch latach jako mnich porzucił szaty i powrócił do Niemiec. W 1994 udał się na Sri Lankę, gdzie w 1995 ponownie wyświęcił się (Pabbajja) pod przewodnictwem Balangoda Ananda Maitreya Thero. Otrzymał swoje święcenie (Upasampada) w 2007 w Nikayi Sri Lankan Shwegyin Nikaya (należącym do głównej Amarapura Nikaya), z Ven. Pemasiri Thera z ośrodka Sumathipala Aranya jako Acariya. Bhikkhu Bodhi był głównym nauczycielem Bhikkhu Anālayo.

Bhikkhu Anālayo ukończył doktorat o Satipaṭṭhānie Suttcie na Uniwersytecie Peradeniya w 2000 r., która została później opublikowana jako "Satipaṭṭhāna, the Direct Path to Realization". Podczas tych studiów zauważył interesujące różnice pomiędzy wersjami Palijskimi i Chińskimi, wczesnych tekstów buddyjskich. To zawiodło go do podjęcia badań habilitacyjnych na Uniwersytecie w Marburgu, ukończonych w 2007 roku, w których porównał teksty Majjhimy Nikāyi z ich chińskimi, sanskryckimi i tybetańskimi odpowiednikami. W 2014 Anālayo opublikował "Perspectives on Satipaṭṭhāna" gdzie rozbudowuje swoją wcześniejszą pracę poprzez porównanie analogicznych wersji Satipaṭṭhāny-sutty oraz bada perspektywę która wyłania się kiedy nacisk kładziony jest na te instrukcje które są wspólną płaszczyzną pośród pozostałych wersji kanonicznych, a zatem których zasadnie można uważać za wczesne.

Bhikkhu Anālayo publikuje liczne artykuły i książki o wczesnym buddyźmie. Badania tekstowe wczesnych dyskursów buddyjskich w perspektywie porównawczej jest jego podstawowym stale trwającym zainteresowaniem i badaniem naukowym. Aktualnie jest on redaktorem naczelnym oraz jednym z tłumaczy pierwszego angielskiego tłumaczenia chińskiej Madhyama-āgama (Taishō 26), oraz podjął integralne angielskie tłumaczenie chińskiej Saṃyukta-āgama (Taishō 99), równoległej do Palijskiej kolekcji Saṃyutta-nikāyi.

Centralną naukową aktywnością Bhikkhu Anālayo pozostają teoretyczne i praktyczne aspekty medytacji. Opublikował on kilka artykułów o wglądzie i absorpcji medytacyjnej oraz powiązanych współczesnych tradycjach medytacyjnych z ich tekstami źródłowymi.

Jego studia porównawcze wczesnych tekstów buddyjskich również zaprowadziły Bhikkhu Anālayo do skupienia się na historycznym rozwoju buddyjskiej myśli i do badania wczesnych źródeł i genezy ideału bodhisattwy oraz początku myśli Abhidharmy.

Bhikkhu Anālayo był obecny na Międzynarodowym Kongresie o roli Buddyjskiej Kobiety w Sandze. Badanie postaw wobec mniszek we wczesnych tekstach buddyjskich oraz historii założenia żeńskiego zakonu pozwoliły mu na bycie wspierającym wyświęcaniu mniszek (Bhikkhuni), co jest kwestią kontrowersji w Therawadzie i tradycji Tybetańskiej. Bhikkhu Anālayo jest profesorem Centrum dla Studiów Buddyjskich na Uniwersytecie w Hamburgu, pracuje jako badacz w Dharma Drum Buddhist College na Tajwanie oraz jest głównym członkiem wydziału na Barre Center dla Studiów Buddyjskich.

Tłumaczenia artykułów Anālayo Bhikkhu

Wersja na stronie DOWNLOAD
Saṅkhāry - Hasło ze słownika Encyklopaedia of Buddhism objaśniające wielość znaczeń terminu saṅkhāry - wytworzenia. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Uważność (Mindfulness) w różnych tradycjach buddyjskich - Różne sposoby rozumienia uważności w poszczególnych tradycjach buddyjskich dostępnych współcześnie na Zachodzie. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg