POWRÓT DO SŁOWNIKA

Rodzaj dev, żyjących w najwyższym z pięciu Suddhāvasā (Czystych Krain) (D.III.237).

W Mahāpadāna Sutcie (DN.14 | D.ii.52f) Buddha wspomina, że odwiedził ich świat i rozmawiał z istotami, które się tam odrodziły, co możliwe było dzięki świętemu życiu jakie istoty te uprzednio wiodły, w czasach wielu poprzednich Buddhów.
W Sakkapañha Sutcie (DN.21 | D.ii.286) Sakka uznaje je jako najwyższe devy, wyrażając tym faktem swoje zadowolenie, gdyż on także, w swoim ostatnim życiu będzie żył pośród nich.

Buddhaghosa objaśnia dlaczego istoty te zostały tak nazwane. Wynika to z osiągnięcia przez nie najdoskonalszego poziomu moralności oraz szczęścia, jak również dlatego, że nie ma wśród nich podziału na niższe rangi (sabbeh'eva sagunehi ca bhavasampattiyā ca jetthā n'atth'ettha kanitthāti akanitthā). DA.ii.480. VbhA.521 [āyunā ca paññaya ca Akanitthā jetthakā sabba-devehi panītatarā devā (=DA.iii.739)].

W Visuddhi Magga (str. 634) ich świat opisany jest jako świat podobny do świata Brahmy, gdzie odradzają się wszyscy Anāgāmī by wejść w ostateczną Nibbānę (str. 710) (również ItA.40; DA.iii.740). Wśród tych dev długość życia wynosi 16,000 Kalp (Kvu.207). Czasem zdarzyć się może, że Anāgāmī odrodzi się wśród dev Avihā, by następnie zakończyć swój żywot w kolejnym wcieleniu, już pośród Akanitthā. Tacy zwani są "Uddhamsotā." (DhA.iii.289f.; zob. również S.v.201).

Akanittha-bhavana to najwyższy poziom rūpvacara-bhūmi (Ps.i.84); jest też opisywany jako najwyższy punkt we wszechświecie, podczas gdy Avīci jest najniższym. Stąd kłótnie mnichów z Kosambī dotarły aż do dev Akanitthā (J.iii.487), jak również krzyki zgromadzenia, gdy ucinano gałąź drzewa Bodhi (Mbv. 150-1; zob. również Mil. 284).

POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.